Laatste update 16:09
154

Klimaatakkoord: doelen niet gehaald, laagste inkomens leveren meest in

De doelen in het klimaatakkoord worden hoogstwaarschijnlijk niet gehaald. Dat blijkt uit de doorrekening van het akkoord door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB). Woensdag werd de doorrekening aan minister Wiebes (VVD) van Economische Zaken en Klimaat overhandigd.

De uitstoot van broeikasgassen moet in 2030 met 49 procent zijn gedaald ten opzichte van 1990, oftewel: een afname van 48,7 megaton CO2. Met de ruim 600 maatregelen die het kabinet in het klimaatakkoord voorstelt zal de besparing 31 tot 52 megaton worden, maar die meest positieve uitkomst wordt alleen gehaald als werkelijk elke maatregel goed uitpakt. Die kans is bijzonder klein. Volgens het PBL is dat bijvoorbeeld door ‘onzekerheden over verdere vormgeving van de afspraken’.

Binnen de energievoorziening worden de grootste resultaten geboekt. Daar wordt gestreefd naar een reductie van 20,2 megaton CO2. Volgens de berekeningen kunnen de maatregelen daar voor een afname van tussen de 18,3 en 21,1 megaton zorgen. Die maatregelen zijn volgens de planbureaus ook haalbaar. Dat is niet het geval bij de industrie, waar in theorie veel winst te behalen is, maar er is grote twijfel dat de maatregelen die de uitstoot daar moet reguleren wel werken. Milieuorganisaties verweten het kabinet tijdens de onderhandelingen al dat huishoudens onevenredig zwaar belast worden, terwijl de industrie wordt ontzien.

Uit de berekeningen van het CPB blijkt dat de kosten van het klimaatakkoord voor de hele samenleving uitkomen op tussen de 1,6 en 1,9 miljard euro per jaar, het grootste deel ervan bij bedrijven. Dat houdt niet in dat burgers het niet in hun portemonnee gaan vielen. Gemiddeld gaan huishoudens er 1,3 procent in koopkracht op achteruit. De laagste inkomens gaan er daarbij het meest op achteruit, namelijk 1,8 procent. Bij de hoogste inkomens is dat 0,8 procent. De daling is cumulatief, dus over de periode tot 2030.

Het klimaatakkoord kwam tot stand na maandenlange onderhandeling tussen de overheid, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Aan de zogenaamde klimaattafels werden afspraken gemaakt over verduurzaming van woningen, energievoorziening, industrie, transport en landbouw. Met de uitkomst moet Nederland voldoen aan de internationale afspraken die zijn gemaakt in het klimaatakkoord van Parijs. Het kabinet voorzag begin dit jaar al dat de doelen waarschijnlijk niet worden gehaald.

Update 15:45

De NOS meldt:

Het kabinet wil de energielasten voor burgers verlagen en de industrie meer laten betalen voor de klimaatplannen. Dit heeft premier Rutte zojuist gezegd in een reactie op de klimaatrapporten van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB). (…) Het kabinet wil kijken naar een CO2-heffing, een belasting voor bedrijven die veel CO2 uitstoten. Rutte spreekt van een “verstandige” CO-heffing.

Geef een reactie

Laatste reacties (154)