39

Klimaatramp: wereld bereikt op COP24 moeizaam overeenstemming

Na twee weken onderhandelen zijn bijna tweehonderd landen het eens geworden over de regels waarmee de doelstellingen van het Parijs Akkoord uit 2015 gehaald moeten worden. In dat akkoord werd afgesproken de opwarming van de Aarde onder de twee en liefst anderhalf procent te houden. In Katowice is daartoe een boek opgesteld van 156 pagina’s.

“We moeten allemaal de moed tonen om in de toekomst te kijken en een nieuwe stap te maken voor de mensheid,” verklaarde Michał Kurtyka, de Poolse voorzitter van de COP24 (Conference of the Parties).

Het in Katowice bereikte akkoord is een compromis tussen industrielanden, opkomende economieën en ontwikkelingslanden. Het regelt hoe de landelijke emissies gemeten en geregistreerd worden en hoe klimaatplannen worden opgezet.

De NOS meldt dat Nederland en de EU tevreden zijn met het behaalde resultaat dat wordt gezien als het maximale op dit moment:

De tekst is door alle deelnemende landen aangenomen. De laatste 24 uur waren spannend, want over een paar elementen konden de landen het urenlang niet eens worden. Vooral Brazilië lag tot frustratie van andere delegaties dwars. De Brazilianen wilden niet instemmen met een onderdeel over emissierechten. Dat onderdeel is nu doorgeschoven naar een volgende klimaatbijeenkomst volgend jaar. “Helaas is het niet gelukt afspraken te maken over de internationale handel in emissierechten. Hier hebben we als EU onze poot stijf gehouden. Beter geen besluit dan een slecht besluit”, stelt de EU, die ook namens Nederland spreekt.

NRC schrijft:

Critici betwijfelen echter of het akkoord voldoende is. De onderhandelingen verliepen stroef, en een aantal landen liet duidelijk merken dat het nemen van maatregelen om het klimaat te sparen hen niet van harte gaat. Zo moesten de Verenigde Staten, Rusland, Saoedi-Arabië en Koeweit weinig hebben van een alarmerend rapport van VN-klimaatpanel IPCC. Daarin staat dat de in Parijs afgesproken doelen nog niet ambitieus genoeg zijn. Landen moeten meer doen, om de opwarming uiteindelijk te beperken tot 1,5 graad.

Ook GroenLinks-europarlementariër, die deelnam aan de top met een delegatie van het Europees Parlement, is ontevreden: “Dit had de klimaattop moeten worden die het grote gat tussen nationaal klimaatbeleid en de doelstelling van het Parijsakkoord zou dichten of op z’n minst zou verkleinen. Dat is niet gelukt. Er is technische vooruitgang geboekt, maar de zo cruciale politieke vooruitgang is uitgebleven. Dat is onacceptabel en kan de EU worden aangerekend. Na het wegvallen van de Verenigde Staten is de EU als economische supermacht met een berg aan historische verantwoordelijkheid, de aangewezen partij om de klimaatonderhandelingen vooruit te brengen. De EU toonde echter nauwelijks leiderschap. Leiden doe je door het juiste voorbeeld te geven. Zo creëer je momentum.”

cc-foto: Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland

Geef een reactie

Laatste reacties (39)