20

Klimaatverandering bedreigt mensenrechten wereldwijd

Human Rights Watch luidt noodklok voor gebied in Kenia...Top bespreekt rol van rijke landen in verandering klimaat

Klimaatverandering bedreigt de gezondheid en bestaansmiddelen van volkeren wereldwijd. De droogte in Syrië zorgde ervoor dat miljoenen boeren naar de overbelaste steden trokken waar de concurrentie om werk en voedsel tot een opstand leidde. Ook in Kenia heeft het veranderende klimaat invloed op de leefomstandigheden van de bevolking. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch luidt de noodklok over de situatie in het Turkana district in het noordwesten van Kenia in een rapport dat donderdagmiddag is gepubliceerd en pleit voor internationale actie.


In bovenstaande video die de mensenrechtenorganisatie heeft gemaakt is te zien wat voor effect de klimaatverandering op de lokale bevolking in Kenia heeft. Joseph Amon, directeur gezondheid en mensenrechten bij Human Rights Watch:

“De combinatie van klimaatverandering, economische ontwikkeling op grote schaal en bevolkingsgroei vormt een directe bedreiging voor de mensen in Turkana.” 

Volgens Human Rights Watch zou het aanpakken van klimaatverandering – en gemeenschappen helpen zich aan te passen aan de gevolgen ervan –  lokaal, nationaal en internationaal prioriteit moeten krijgen.

De Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Susan Rice waarschuwde eerder deze week ook voor klimaatverandering en de drastische gevolgen die het kan hebben voor de wereld. Daarbij noemde Rice de oorlog in Syrië als voorbeeld en het begin van een wereldwijde crisis. 

(…) De grootste uitdaging van onze tijd is de klimaatverandering. Een oprukkende bedreiging voor zoveel andere dingen die we hopen te gaan bereiken in de toekomst” 

Het Human Rights rapport en de bijbehorende video zijn gepresenteerd aan milieu- en mensenrechtengroeperingen in Nairobi, kort voor de onderhandelingen over klimaatverandering in Bonn op 19 tot en met 23 oktober. 

Tijdens de top zal de rol van rijke landen die de grootste broeikasgassen uitstoten besproken worden. Ook zal er gepraat worden over vermindering van de uitstoot om de consequenties in armere landen te bestrijden.

De bijeenkomst in Bonn is de laatste onderhandelingssessie vóór de top eind dit jaar in Parijs, waar waarschijnlijk een nieuwe internationale klimaatveranderingsovereenkomst zal worden gesloten die hopelijk nageleefd zal worden om situaties zoals in Syrië en Kenia in de toekomst te voorkomen.

Dit jaar werd bekend gemaakt dat Nederland de uitstoot van broeikasgassen sterk moet terugdringen. De Haagse rechter bepaalde dat in 2020 de uitstoot van het broeikasgas CO2 met ten minste 25 procent teruggebracht moet worden ten opzichte van het niveau in 1990. De staat is in hoger beroep gegaan. 

Geef een reactie

Laatste reacties (20)