111

Kloof tussen rijk en arm gevaarlijk voor maatschappij

Financiële ongelijkheid in Nederland steeds groter …. Wetenschappelijke Raad waarschuwt voor maatschappelijke problemen

De groter wordende inkomensongelijkheid in Nederland gaat leiden tot minder sociale mobiliteit en minder vertrouwen in de politiek, de rechtstaat en elkaar. Daarvoor waarschuwt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in een nieuwe studie voor de schadelijke gevolgen van groeiende economische ongelijkheid in Nederland.

Daarbij hebben mensen in landen met grote inkomensverschillen vaker last van depressies, burnouts en andere psychische klachten. Ook zijn er steeds meer aanwijzingen dat te grote ongelijkheid slecht is voor de economische groei, aldus de raad. Dat meldt de Volkskrant woensdag.

De laatste jaren spelen de inkomensverschillen en groeiende financiële ongelijkheid een steeds grotere rol. Niet alleen op het gebied van inkomens, maar ook op het gebied van vermogen: Ook verschillen in vermogen vertellen wat over de kloof tussen arm en rijk. Het verschil tussen de rijkste tien procent en de armste tien procent is de laatste decennia gegroeid. Ook in Nederland. De rijkste tien procent van de Nederlandse bevolking bezit meer dan zestig procent van het totale vermogen in ons land.

Verzorgingsstaat
De 10 procent laagste en 10 procent hoogste inkomens zijn de afgelopen tientallen jaren steeds meer uit elkaar gegroeid. Dat de verschillen niet zo groot zijn als in bijvoorbeeld Amerika heeft te maken met het feit dat Nederland een verzorgingsstaat is. Dankzij de aow en verschillende zorgtoeslagen is de ‘dempende werking’ van de verzorgingsstaat op de financiële ongelijkheid groot.

Ruud Kuin, vicevoorzitter FNV reageert in de Volkskrant:

Vakbond FNV trekt uit het rapport de conclusie dat Nederland té inkomensongelijk is. ‘Niets in deze samenleving rechtvaardigt deze enorme verschillen. De armen worden armer en de rijken rijker. In dat licht is het onbegrijpelijk dat de werkgevers durven te beweren dat er geen ongelijkheidsprobleem is, maar een groeiprobleem. Het groeiprobleem waar Nederland mee kampt, wordt groter door deze ongelijkheid. De FNV roept het kabinet op om met de vakbeweging in overleg te treden hoe te komen tot maatregelen om deze scheefgroei te repareren.

Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland voert de wetenschappelijke raad de verkeerde discussie en kloppen de cijfers niet. Zij zien dat de verschillen in lonen zijn toegenomen, aar zeggen dat die verschillen in de nettobedragen weer verdwijnen waardoor de inkomensverdeling eerlijk blijft.

De discussie over de ongelijke vermogens- en inkomensverschillen wordt de laatste tijd volop gevoerd. Dit komt onder andere door het veel besproken boek van de Franse econoom Thomas Piketty waarin hij uitlegt hoe de rijken steeds rijker en de armen steeds armer worden.

Het rapport van de Wetenschappelijke raad kan hier gedownload worden.

Geef een reactie

Laatste reacties (111)