Laatste update 13:06
59

Komend schooljaar nog meer scholen in moeilijkheden door lerarentekort

Er staan zo’n 3500 vacatures open voor aankomend schooljaar in het primair onderwijs. Een groot deel daarvan wordt naar verwachting op tijd ingevuld, maar zeker 1400 vacatures blijven onvervuld. Een stijging van het lerarentekort ten opzichte van vorig jaar. Leraren bereiden zich voor op een nieuw jaar kunst- en vliegwerk om elke dag iemand voor de klas te kunnen zetten.

Aan het eind van vorig schooljaar stonden er ongeveer 1900 vacatures open voor vaste leerkrachten, dit jaar zijn dat er ruim 2400. Daarnaast wordt er nog gezocht naar zo’n 1000 tijdelijke medewerkers, bijvoorbeeld om zieke of zwangere docenten te vervangen. Uit een inventarisatie van sectororganisatie PO-Raad blijkt dat op sommige scholen tot wel een derde van het benodigd aantal leraren tekort komt.

Ook het verschil in de tekorten op scholen onderling neemt toe. Sollicitanten kiezen door de overdaad aan beschikbare werkplekken voor de in hun ogen “makkelijke” scholen qua populatie. Zo merkt een school in Utrecht waar zo’n 95 procent van de leerlingen een Marokkaans-Nederlandse afkomst heeft vaak vooroordelen bij hun doelgroep van sollicitanten. Maar ook het speciaal onderwijs heeft te lijden onder het grote vacatureaanbod. ‘Tragisch,’ noemt voorzitter Rinda den Besten van de PO-Raad het, ‘want de kinderen die het hardst goede leraren nodig hebben, worden het zwaarst getroffen’.

Het afgelopen schooljaar zag de helft van de schoolbestuurders zich al genoodzaakt geregeld klassen naar huis te sturen omdat er niemand beschikbaar was om voor de klas te staan. Ook voerde een aantal scholen op eigen initiatief een vierdaagse schoolweek in door een gebrek aan docenten. Naar verwachting zullen meer scholen komend schooljaar volgen. Daarnaast zal het vaker voorkomen dat scholen onbevoegden voor de klas zetten.

Volgens Den Besten moet het vak aantrekkelijker worden: ‘Het kabinet heeft een kleine stap genomen door de salarissen te verhogen. Maar nu is echt de volgende stap nodig.’ Uit eerdere onderzoeken blijkt dat de grootste obstakels voor docenten in het basisonderwijs het gebrek aan tijd is om zorgleerlingen in het reguliere onderwijs voldoende aandacht te geven, en de enorme hoeveelheid tijd die men kwijt is aan de administratie.

Bronnen: NOS, AD 

Geef een reactie

Laatste reacties (59)