138

Kortsluiting in nationaal energieakkoord

VNO-NCW legt bom onder onderhandelingen ... Akkoord moet eigenllijk volgende week getekend worden

Werkgeversorganisatie VNO-NCW heeft gedreigd tegen het energieakkoord te stemmen als een beloofde lastenverlichting voor het bedrijfsleven niet doorgaat. De werkgevers willen ook dat een vergroening van het belastingstelsel geen extra lasten oplevert.

Dat schrijft Het Financieel Dagblad vrijdag. Het nationaal energieakkoord, een soort roadmap voor de toekomst van duurzame energie in Nederland zou voor het zomerreces afgerond moeten zijn.
De werkgevers willen dat het oorspronkelijke plan voor een lastenverlichting van 640 miljoen euro doorgaat. Het gaat om een verlaging van de werkgeverslasten voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds en om compensatie voor de verhoging van de SDE+-regeling waarmee de productie van groene energie wordt gesubsidieerd.
In het Financieel Dagblad stelt voorzitter Bernard Wientjes dat het geld ‘nodig is om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen en te kunnen investeren in duurzame energie’.

Vorige week opperde minister van financiën Dijsselbloem een vergroening van het belastingstelsel. Wientjes wil dat dit niet leidt tot lastenverzwaring.
Nu de nieuwe eisen van VNO-NCW op tafel liggen, is de kans groot dat er geen energieakkoord komt, meldt het FD. De overheid en de vakbonden lijken namelijk niet bereid in te gaan op de wensen van VNO-NCW.
De onderhandelingen over het nationaal energieakkoord voor duurzame energie lopen al maanden en lopen ook al maanden stroef. De Sociaal Economische Raad (SER) leidt de onderhandelingen tussen energiebedrijven, industrie, milieuorganisaties en werkgevers. Vorige week stuurde een groep wetenschappers van Nederlandse universiteiten en hogescholen nog een brandbrief aan de voorzitter van de SER, Wiebe Draijer. Zij vrezen dat het akkoord zoals het er nu ligt de verduurzaming van de energievoorziening in Nederland schaadt en daarmee de economie en de samenleving.
In de brief staat onder andere:

De verwachtingen zijn hooggespannen. Nederland heeft op het gebied van duurzame energievoorziening een zorgwekkende achterstand ten opzichte van onze buurlanden, ondanks het feit dat technologie en implementatiekennis volop voorhanden zijn. Als wetenschappers baart dit ons grote zorgen: alle onderzoeken wijzen erop dat we nu echt een vastberaden begin moeten maken met de zo noodzakelijke duurzame energietransitie.

Marjan Minnesma, directeur van Urgenda, de stichting voor een sneller duurzaam Nederland heeft stevige kritiek op het akkoord. Zij vindt dat de doelen te halfzacht zijn en te ver vooruit worden gesteld. Om die reden doet zijn ook niet mee aan de onderhandelingen over het akkoord.
Lees ook Marjan Minnesma: Per direct gezocht, voor een duurzaam Energieakkoord: Lef!

CC foto: Ricardo Franke

Geef een reactie

Laatste reacties (138)