99

‘Landelijk integratiebeleid is afgeschaft’

Hoogleraar Entzinger: Tijd om integratiebeleid om te vormen... Achterstand heeft niets met etnische aspecten te maken

De huidige regering heeft de facto het landelijke integratiebeleid afgeschaft. Dat stelt hoogleraar Han Entzinger. Na ruim een jaar te hebben geregeerd wordt nu duidelijk wat ‘integratie is eigen verantwoordelijkheid’ betekent: Een aantal symbolische maatregelen. Het regeerakkoord stond al bol van retoriek van mislukte integratie, en nu brandt het huidige kabinet haar vingers daar liever niet aan. Entzinger pleit in dagblad Trouw voor een hervorming van integratiebeleid naar algemeen achterstandsbeleid.

Op het trottoir / On the sidewalk
Trouw schrijft over de bevindingen van Entzinger:

Entzinger is niet rouwig over het verdwijnen van het integratiebeleid zoals we dat zijn gaan kennen: een fixatie op de aanpassing van specifieke etnische groepen. Hij acht de tijd rijp voor een mentale reuzenstap: afschaffing van het denken in etnische categorieën, oftewel het einde van het begrip ‘allochtoon’. Dat kan de weg vrijmaken voor goed integratiebeleid.

Entzinger zegt in Trouw over het gebruik van etnische categorieën als ‘allochtoon’, ‘Turk’ en ‘Marokkaan’:

Veel gemeenten zijn daar al van afgestapt. Etniciteit is geen aanwijzing meer voor achterstand. Op lokaal niveau, zo heel dicht op de weerbarstige praktijk, ontdekt men dat de verklaring en de oplossing vaak elders liggen. Dat betekent niet het oog verliezen voor verschillen. De ene werkloze is de andere niet. Afstappen van specifiek integratiebeleid wil niet zeggen dat het beleid kleurenblind moet zijn. In het onderwijs bijvoorbeeld, behoeven kinderen voor wie Nederlands niet de moedertaal is in een aantal gevallen speciale maatregelen. En op de arbeidsmarkt is discriminatie een barrière die moet worden geslecht.’

Lees meer hierover bij Trouw: Het einde van het integratiebeleid

cc-foto: FaceMePls

Geef een reactie

Laatste reacties (99)