9

Lek in pgb-site: persoonsgegevens toegankelijk voor onbevoegden

Mensen met een pgb kunnen soms persoonlijke gegevens van onbekende zorgverleners bekijken ... Ook na het melden wordt er niets aan gedaan: gegevens blijven te zien

Het persoonsgebonden budget blijft de gemoederen bezighouden. Maandag werd bekend dat er ook digitaal nogal wat schort aan het pgb-systeem. Persoonlijke gegevens van zorgverleners die voor andere cliënten werken, zijn soms voor andere pgb-houders te bekijken. Volgens de NOS komt dit doordat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) de dossiers van sommige pgb-houders aan de verkeerde zorgverleners heeft gekoppeld.

De NOS schrijft:

Het gaat om adresgegevens, BSN-nummer, bankrekening, uurtarieven, betalingen en het type zorg dat wordt verleend. Soms gaat het zelfs om zorgovereenkomsten.

Los van de schending van privacy, is het in de verkeerde handen vallen van het Burger Service Nummer (BSN) erg risicovol. Op basis van het BSN kunnen criminelen kredieten afsluiten (persoonsfraude).

De NOS sprak met mensen die maandenlang de persoonlijke gegevens van onbekende zorgverleners kunnen bekijken, het aangaven bij de SVB en als antwoord kregen dat ‘daar voorlopig nog niets aan gedaan kan worden’. De zorgverleners om wie het gaat, worden door de SVB niet geinformeerd. Zij weten dus niet dat hun persoonsgegevens te zien zijn door onbevoegden.

NOS: Privé-gegevens per ongeluk te zien in Mijnpgb

Foto: screenshot website SVB

Geef een reactie

Laatste reacties (9)