2

Leraren in conflict met bestuur worden geïntimideerd

Directeuren dreigen met overplaatsing en het afnemen van taken

Leraren die tegen het beleid van de school ingaan krijgen regelmatig te maken met intimiderende schoolbesturen. Uit de twintig onderzochte conflicten, bleek bij negen gevallen leraren geïntimideerd te zijn. Dat blijkt uit onderzoek van Actis, een adviesbureau op het gebied van onderwijsbeleid, dat eind deze week openbaar wordt gemaakt.

Trouw schrijft dat Actis twintig conflicten bestudeerde die bij de geschillencommissie werden ingediend. Daaruit blijkt dat schooldirecteuren en het schoolbestuur ‘uiterst onprofessionele’ dreigementen gebruiken om leraren die het niet eens zijn met het schoolbeleid dwars te zitten.

Een van de gebruikte tactieken is bijvoorbeeld het laten doorschemeren dat aan overplaatsing wordt gedacht als de leraar zich bij zijn standpunt houdt. Ook wordt met het afnemen van taken gedreigd als een leraar niet uit de medezeggenschapsraad stapt, schrijft Trouw. De onderzoekers menen dat intimidatie veel meer voorkomt dat zij nu hebben kunnen aantonen omdat lang niet alle conflicten bij de geschillencommissie terecht komen.

Lees meer bij Trouw: Leraar bij conflict vaak geïntimideerd door bestuur
cc-foto: The Akermarks

Geef een reactie

Laatste reacties (2)