151

Linkse tegenbegroting: salarissen in de zorg omhoog, huren omlaag

Oppositiepartijen GroenLinks, SP en PvdA dienen woensdag een gezamenlijke tegenbegroting in als antwoord op de Miljoenennota die op Prinsjesdag werd gepresenteerd. De linkse oppositie komt onder meer met plannen voor hogere salarissen in de zorg, een verlaging van de huren en een CO2-belasting voor grote vervuilers.

In de linkse tegenbegroting staat een investering van 3,6 miljard euro opgenomen om medewerkers in de publieke sector – zorgmedewerkers, maar ook leraren, agenten, boa’s en welzijnswerkers – structureel beter te belonen. Het geld moet worden ingezet om behalve de salarissen te verhogen, de werkdruk te verlagen.

Ook moet de verhuurdersheffing volledig worden afgeschaft. Op die manier moeten woningbouwcorporaties gestimuleerd worden nieuwe woningen te bouwen, bestaande woningen te verduurzamen en de huurprijzen te verlagen.

Om de economische crisis als gevolg van de coronapandemie tegen te gaan, moet er budget beschikbaar komen voor omscholing wanneer mensen hun baan verliezen. Ook moet de partnertoets in de TOZO (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) worden afgeschaft en moet de zorgpremie worden bevroren.

Andere investeringen gaan in de tegenbegroting naar de culturele sector (500 miljoen) die zwaar te lijden heeft onder de coronacrisis en naar ontwikkelingssamenwerking (1 miljard). De oppositie wijst erop dat de Adviesraad Internationale Vraagstukken het kabinet heeft opgeroepen een miljard vrij te maken voor de bestrijding van het coronavirus elders in de wereld: “Het kabinet heeft deze oproep maar half beantwoord. Wij doen het helemaal.”

Het benodigde geld voor de investeringen moet onder andere komen uit een hogere belasting voor multinationals. Grote bedrijven spelen landen tegen elkaar uit, zo schrijven de drie partijen, waardoor de winstbelasting steeds verder wordt uitgehold: ‘Wij doorbreken deze trend en laten bedrijven hun eerlijke steentje bijdragen aan de publieke voorzieningen in dit land.’ De oppositie wil naast een verhoging van het toptarief in de winstbelasting van 25 procent naar 30 procent, ook de door het kabinet geplande 2 miljard euro aan belastingkorting voor het bedrijfsleven (BIK) schrappen.

De expatregeling moet op de schop van GroenLinks, SP en PvdA. Expats krijgen nu nog 30 procent korting op hun inkomstenbelasting, maar volgens de oppositie is ‘geen reden om expats anders te behandelen dan gewone Nederlanders’. Er moet daarnaast een vermogensbelasting komen voor miljonairs en een toptarief van 60 procent voor inkomens boven de 150.000 euro.

Voor grote vervuilers komt er als het aan de oppositie ligt een steviger CO2-belasting:

Het kabinet komt met een CO2-belasting die bedrijven niks gaat kosten. De aanpak van klimaatverandering is al veel te lang uitgesteld, er moet nu een serieuze CO2-belasting komen waarbij de vervuilende industrie wél gaat betalen voor hun CO2-uitstoot. Anders halen we nooit de Klimaatdoelen van Parijs.

Woensdagochtend beginnen in de Tweede Kamer de Algemene Politieke Beschouwingen. Daarin gaat de Kamer in debat met premier Rutte over de Rijksbegroting. Traditioneel dienen oppositiepartijen een tegenbegroting in. GroenLinks, SP en PvdA trekken hierin samen op en komen met een alternatief op de plannen van het kabinet. De PVV van Geert Wilders komt niet met een tegenbegroting, maar wijst gewoon alle plannen af.

Geef een reactie

Laatste reacties (151)