Laatste update 17:01
46

Nederlandse mannen verdienen nog steeds 16,1% meer dan vrouwen

Omdat 3 november de internationale Equal Pay Day is, vraagt vakbond FNV aandacht voor het feit dat er nog steeds een loonkloof bestaat tussen Nederlandse mannen en vrouwen. De vakbond deed een enquete onder hun leden, waaruit bleek dat 96 procent van de ondervraagden de verschillen onredelijk vinden. ‘Gelijk loon voor gelijk werk, ook tussen mannen en vrouwen, hoort gewoon bij het Nederland van nu’ aldus Vicevoorzitter Kitty Jong.

In Nederland verdienen mannen gemiddeld 16,1 procent meer dan vrouwen. De loonkloof wordt langzaam gedicht, in 2008 was die namelijk nog zo’n 20 procent.

De grootte van de loonkloof verschilt per bedrijfstak. Zo ontvangen mannen in de financiële sector 29 procent meer loon dan hun vrouwelijke collega’s en wordt ook in de gezondheids- en zorgsector het werk van mannen 24,4 procent meer gewaardeerd dan dat van vrouwen. Juist in deze sector werken veel vrouwen. Bij de overheid, bij waterbedrijven en in het afvalbeheer zijn de verschillen het kleinst.

Esther de Jong van Kennisinstituut Atria noemt een aantal verklaringen voor de loonkloof. Zo liggen de lonen lager in bedrijfstakken waar veel vrouwen werken, dan in bedrijfstakken die gedomineerd worden door mannen. ‘Ook werken vrouwen vaak in lager betaalde functies dan mannen’. Dit komt volgens De Jong omdat vrouwen nog steeds veel vaker hoofdverantwoordelijkheid nemen voor de verzorging van het gezin, en daardoor vaker deeltijd werken en minder makkelijk doorstromen naar hogere functies.

Wanneer al deze verschillende omstandigheden als factoren mee worden gerekend, blijft er echter nog steeds zo’n 7 procent verschil over dat nergens anders door te verklaren is, behalve door het feit dat de werknemer een vrouw is.

Volgens Kitty Jong zijn er verschillende maatregelen die een grote invloed zouden kunnen hebben op het oplossen van de economische ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Zo zou kinderopvang beter geregeld moeten worden en er een langer vaderschapsverlof moeten komen, waardoor vrouwen minder vaak voor in parttimefuncties moeten kiezen. Ook zou meer openheid over salarissen veel op kunnen lossen.

cc-foto: Erich Ferdinand

 

 

 

Geef een reactie

Laatste reacties (46)