Laatste update 12:32
119

Lubach doet een Wopke en gaat tekeer tegen in doodsnood verkerende Italianen

Arjen Lubach greep de coronacrisis aan voor een tamelijk nationalistisch betoog waarin hij de beschuldigingen die Wopke Hoekstra tegen Italië uitte, en waarvan de minister van Financiën korte tijd later erkende dat hij fout zat, nog eens in dunnetjes overdoet.

In een poging tot uitleg die vol zit met ‘zij’ en ‘wij’ – ‘hullie’ en ‘zullie’ voor niet VPRO-leden – tracht hij de Italianen de les te lezen. Dat wordt zo’n warrig verhaal dat ‘zij’ en ‘wij’ op een gegeven moment toch weer ‘ons’ zijn maar het is onduidelijk of hij dat zelf doorheeft. Verder is zijn praatje wel erg eenzijdig. Dat de euro voor Noordeuropese landen veel voordeliger is dan voor Zuideuropese bijvoorbeeld, laat hij geheel buiten beschouwing.

Maar vooral is de vraag of dit het moment is om het land dat qua sterftecijfer met 16.000 doden extreem zwaar getroffen is en verkeert in een absolute crisis de les te lezen. Lubach vergelijkt het met een huis dat in brand staat: “Ik wil de brand wel blussen maar niet de hypotheek overnemen.” De metafoor is op zich al ongelukkig maar geeft tegelijkertijd wel het karakter van zijn betoog weer: beginnen over iemands hypotheek terwijl het huis in brand staat. Zelfs de gemiddelde hypotheekadviseur weet dat je dat niet moet doen. En nu ook Wopke Hoestra.

De grote klacht van Lubach is dat Italië en Spanje hulp zouden moeten krijgen zonder voorwaarden vooraf. Hij vindt dat vanuit zijn ‘Hilversumse’ studio absurd en meent dat bijvoorbeeld Duitsland dat ook vindt. De Duitse ministers van Financiën en Buitenlandse Zaken roepen maandagochtend echter in een reeks Europese kranten juist op tot steunverlening zonder voorwaarde vooraf.

In een reactie op Twitter legt het Haarlemse PvdA-raadslid Maarten Wiedemeijer uit wat er mis is met het exposé van Lubach. Niet alleen is het onrechtvaardig om een ramp waar niemand iets aan kan doen aan te grijpen om een land er toch de schuld van te geven. Het is ook vanuit het oogpunt van eigen belang waar Lubach voor kiest onverstandig want dat werkt uiteindelijk ook in het nadeel van Nederland.

Geef een reactie

Laatste reacties (119)