26

Luchtvervuiling veroorzaakt duizenden doden in Europese steden

Milieurapport: 'Zo'n 430.000 vroegtijdige sterfgevallen toegeschreven aan fijnstof in 2011' ... Milieubeleid moet ambitieuzer als we doelstellingen voor 2050 willen halen 

Europa heeft nog steeds te kampen met “hardnekkige en toenemende problemen op milieugebied”, stelt het Europees Milieu Agentschap (EMA) in haar vijfjaarlijks rapport. Europees beleid heeft ook successen opgeleverd, maar de onderliggende oorzaken van de problemen blijven volgens de EMA veelal bestaan. De biodiversiteit in zeeën en kustgebieden wordt ernstig bedreigd en mensen hebben te lijden onder luchtvervuiling.

Ambitieuzer worden
Het rapport bewijst vooral dat Europese beleidsmakers ambitieuzer te werk zullen moeten gaan als ze Europa’s visie voor 2050 willen realiseren. Maatregelen die een beter milieu en kwaliteit van leven opleveren, worden vaak door toegenomen consumptie weer teniet gedaan.

Milieubeleidsmaatregelen hebben geleid tot verbeteringen in de kwaliteit van het drink- en zwemwater, maar op het begied van luchtvervuiling hebben vooral stedelijke gebieden een probleem. Fijnstof en geluidshinder hebben nog altijd ernstige gevolgen voor de gezondheid in stedelijke gebieden, voornamelijk rond drukke wegen. Begin 2015 werd in Rotterdam nog een vrachtwagenverbod ingesteld op een van de meest vervuilde wegen van Nederland om de gezondheidsrisico’s van de luchtvervuiling voor omwonenden te beperken.

Dergelijke initiatieven op lokaal gebied zijn volgens de EMA belangrijk om de gestelde doelen te kunnen halen. In 2011 werden ongeveer 430.000 vroegtijdige sterfgevallen toegeschreven aan fijnstof, terwijl blootstelling aan geluidshinder elk jaar medeveroorzaker is van ten minste 10.000 gevallen van vroegtijdig overlijden door hartziekten.

De zoetwaterkwaliteit verbetert niet snel genoeg en de afbraak van biodiversiteit in zeeen en kustgebieden gaat door als gevolg van beschadiging van de zeebodem, vervuiling, invasieve uitheemse soorten en verzuring. In de Atlantische Oceaan en de Oostzee is de overbevissing afgenomen, maar in de Middellandse Zee is sprake van een overbevissing van 91 procent van de beoordeelde visbestanden in 2014.

De uitstoot van broeikasgassen is sinds 1990 met 19 procent afgenomen, ondanks een stijging van de economische productie met 45 procent. Ook is het verbruik van fossiele brandstoffen is verminderd. Maar volgens het EMA hangt de lagere milieudruk voor een deel samen met de economische crisis, en het is daarom de vraag of de verbeteringen duurzaam zijn.

“Duurzame planeet
Directeur Hans Bruyninckx van de Europese milieuwaakhond EMA waarschuwt:

“We hebben 35 jaar de tijd om te bereiken dat we in 2050 op een duurzame planeet leven. Dat klinkt misschien ver weg, maar om dat doel te halen moeten we nu al in actie schieten. We moeten zorgen voor nog meer ambitie en samenhang in wat we doen en waarin we investeren. Vele van de besluiten die we nu nemen zijn bepalend voor hoe ons leven er in 2050 zal uitzien.”

Geef een reactie

Laatste reacties (26)