Laatste update 19:49
74

Macron waarschuwt: ‘We zijn vergeten Europa te verdedigen’

De president van Frankrijk, Emmanuel Macron, heeft dinsdag zijn visie over de toekomst van Europa, post Brexit, gegeven. In aanloop naar zijn speech, gehouden in de aula van de universiteit La Sorbonne, was de stemming gespannen. Hoe ver zou Macron met zijn toekomstvisie gaan? “Als hij een al te ambitieus pleidooi voor Europese integratie houdt, zal Berlijn zijn plannen meteen afschieten. Maar als hij vaag blijft, zal Berlijn zijn redevoering als teleurstellend ervaren, omdat hij de grote lijnen van zijn Europabeleid al zo vaak heeft ontvouwd”, schreef de Volkskrant. Volgens Macron is de EU te inefficient en te langzaam. Er moet dus een hoop veranderen.

De Franse president wil vergaande samenwerking tussen de lidstaten. Bijvoorbeeld op het gebied van Defensie. Een Europees leger zal er niet zo snel komen, daarom wil hij het Franse leger openstellen voor soldaten uit andere EU-lidstaten, en hoopt hij dat andere landen op vrijwillige basis zijn voorbeeld zullen volgen. Ook wil hij één Europese organisatie die zich bezig gaat houden met asielzaken en één Europese grenspolitie. Daar houdt zijn pleidooi voor meer samenwerking binnen Europa nog lang niet op: Macron wil bijvoorbeeld af van de nationale identiteitsdocumenten. In plaats van de nationale paspoorten zouden de lidstaten één standaar Europees identiteitsdocument moeten handhaven.

In zijn betoog ging het ook nog even over het klimaat. Om de uitstoot van schadelijke stoffen terug te dringen – en de belasting ervan eerlijker te laten verlopen, pleit Macron voor een Europese koolstof grensbelasting. Bedrijven die fors bijdragen aan de opwarming van de Aarde worden zo evenredig belast.

De Aarde wordt niet alleen bedreigd door klimaatverandering; ook terrorisme is een probleem waar wat Macron betreft op Europees niveau tegen opgetreden moet worden. Daarom stelt hij een gemeenschappelijk interventiekracht voor, die betaald wordt uit een gemeenschappelijk budget en die werkt volgens een gemeenschappelijke doctrine. Tegelijkertijd stelt Macron dat er nationalistische tendensen zijn, die als gevolg van anti-immigratiegevoelens een bedreiging zijn voor Europa. En die gevoelens, zo zegt hij, zijn in strijd met de principes waarmee Europa na twee wereldoorlogen is opgericht”. “We dachten dat het verleden niet meer zou terugkomen, maar we zijn vergeten Europa te verdedigen”, aldus Macron.

 

Geef een reactie

Laatste reacties (74)