356

Manifest CDA’ers tegen PVC-coalitie: ‘PVV bedreigt democratische samenleving’

Actie van onderop tegen partijtop … Leden stellen manifest op: 'Wij staan voor onze grondrechten' … Verhagen heeft begrip voor ongeruste CDA'ers ... Update vrijdag 13 aug: Ruim honderd CDA'ers hebben het manifest inmiddels ondertekend

Verontruste CDA-leden hebben een manifest opgesteld waarin ze zich uit spreken tegen coalitie met de PVV. Volgens de opstellers is de PVV ‘een partij die fundamentele vrijheden en grondrechten van mensen ter discussie stelt’. De opstellers noemen het recht op godsdienstvrijheid en het recht op gelijke behandeling als expliciete voorbeelden.

Trouw schrijft:

De leden willen niet wachten totdat CDA-leider Maxime Verhagen op een speciaal partijcongres over de formatie komt uitleggen tot wat voor regeer- en gedoogakkoord de onderhandelingen hebben geleid. Het congres kan straks de partijleiding terugfluiten, maar de ondertekenaars van het manifest vrezen dat de achterban daar voor een voldongen feit komt te staan.

Het manifest is een initiatief van de historicus Wim Beekers van de Vrije Universiteit. Hij noemt het een “actie van onderop”. Het was bij publicatie op internet ondertekend door 44 leden waaronder lokale (ex-)politici, onder wie oud-burgemeester Dick Corporaal, wetenschappers, predikant Jan Eerbeek en de oud-Kamerleden Sytze Faber en Ton de Kok. Ook Ton Herstel, oud-voorzitter van de NCRV en oud-hoofdofficier van justitie, behoort tot de groep. Andere CDA-leden worden opgeroepen het manifest ook te ondertekenen.

De tekst luidt:

Wij staan voor onze grondrechten

Wij, leden van het Christen Democratisch Appèl, staan pal voor onze grondrechten. Daarom spreken wij ons uit tegen een regeringssamenwerking, ook in de huidige gedoogconstructie, van onze partij met de Partij voor de Vrijheid.

In haar politieke uitingen en verkiezingsprogramma tornt de PVV aan verschillende van onze grondrechten, met name het recht op gelijke behandeling en het recht onze levensovertuiging vrij te belijden. De PVV stigmatiseert een aanzienlijke minderheid van onze bevolking, maakt deze tot zondebok voor vrijwel alle problemen van onze samenleving. Zo bedreigt de PVV niet alleen de vrijheden van moslims, maar ook de beginselen van onze rechtsstaat en daarmee de vrijheid van ons allen.

We erkennen het belang van een open oor voor de zorgen van al diegenen die hun steun aan de PVV hebben gegeven. En we erkennen dat het geven van gedoogsteun door een partij anders is dan volledige participatie in een kabinet. Maar het baart ons grote zorgen dat een partij die fundamentele vrijheden en grondrechten van mensen ter discussie stelt de facto meeschrijft aan een regeerakkoord. Regeringssamenwerking, ook in deze vorm, met de PVV draagt bij aan de acceptatie van een gedachtegoed dat een bedreiging vormt voor onze democratische samenleving.

De mogelijkheid om via regeringsdeelname een deel van ons verkiezingsprogramma te realiseren is ons wat waard. Maar het behouden van de fundamentele waarden van onze democratie is vele malen meer waard. Juist het CDA moet staan voor de vrijheidsrechten van alle Nederlanders. Daarom voelen wij ons genoodzaakt ons publiekelijk uit te spreken tegen een regeringssamenwerking met de PVV.

Update 12.00: De Volkskrant meldt dat Maxime Verhagen begrip heeft voor de ongerustheid van de CDA’ers. Tegelijkertijd wijst hij erop dat de uitkomst van de onderhandelingen nog niet vast staat. ‘We zijn nog maar aan het begin van de onderhandelingen. We moeten het resultaat nog afwachten.’ Inmiddels hebben honderd CDA’ers het manifest ondertekend meldde de Volkskrant vrijdagochtend.

site: http://wijstaanvooronzegrondrechten.org/

Trouw: CDA’ers voorzien zware druk op congres
Volkskrant: Verzet neemt toe in CDA-gelederen

foto: CDA

Geef een reactie

Laatste reacties (356)