26

‘Media maken politieke partijen rechts’

Nieuwsmonitor: partijen in praktijk minder rechts dan media tonen

In de schrijvende pers komen politieke partijen een stuk rechtser naar voren dan hun standpunten in de partijprogramma’s rechtvaardigen. Vooral op sociaaleconomische issues worden rechtse standpunten over- en linkse posities onderbelicht.

Persbericht:

Dit blijkt uit een vergelijking die De Nederlandse Nieuwsmonitor in samenwerking met Kieskompas heeft uitgevoerd. Op de site van Kieskompas kan de kiezer op basis van 30 stellingen zijn positie bepalen in het politieke spectrum ten opzichte van de partijen zoals weergegeven in de partijprogramma’s. De Nederlandse Nieuwsmonitor heeft de partijposities bepaald door te kijken naar de standpunten van partijen op de verschillende thema’s volgens de berichtgeving in de landelijke dagbladen en op websites.

Deze twee manieren van kijken naar de partijposities in het politieke spectrum zijn als nieuwe feature te zien op de site van Kieskompas. Hierdoor kunnen kiezers de eigen positie ten opzichte van partijen volgens de partijprogramma’s vergelijken met het mediaprofiel van die partijen. Dit is een belangrijk gegeven omdat de meeste kiezers hun beeld van de politieke partijen niet baseren op een uitgebreide studie van de partijprogramma’s maar op basis van de mediaberichtgeving.

Voor bijna alle partijen is het mediaprofiel rechtser respectievelijk minder links dan het partijprogramma aangeeft. Het sterkst geldt dat voor de PVV en SP. De kleine partijen (PvdD, Trots en SGP) zijn zo weinig in het nieuws geweest dat het verschil tussen mediaprofiel en partijprogramma met een flinke korrel zout genomen moet worden. Alleen voor ChristenUnie en CDA geldt dat het mediaprofiel niet rechtser is dan het partijprogramma. Voor de ChristenUnie geldt dat het verschil te verwaarlozen is, voor het CDA dat het mediaprofiel iets minder rechts is dan het partijprogramma.

Al met al is het totaal beeld in de berichtgeving rechtser dan de partijprogramma’s aangeven. Dat hangt samen met de grote aandacht voor bezuinigen, een bij uitstek rechts thema. Ook de partijen aan de linkerzijde van het politieke spectrum benadrukken de noodzaak om de overheidsfinanciën op orde te brengen, al was het maar op het klassieke verweer van potverteren te weerleggen. Het spookbeeld van Griekenland zal daar ongetwijfeld debet aan zijn.

Andere interessante trends in de berichtgeving over de campagne in de periode vanaf de val van het kabinet tot en met zaterdag 15 mei zijn:

De aandacht gaat vooral uit naar PvdA; in de weken na de val van het kabinet blijft de VVD qua aandacht ver achter bij PvdA en CDA, in de week van 10 mei krijgen de PvdA, VVD en CDA evenveel aandacht in de media;

Steun en kritiek vormt ruim veertig procent van het nieuws over de verkiezingscampagne. Het overgrote deel van dit nieuws (iets meer dan 70%) heeft betrekking op de eigen partij. Partijen zijn met andere woorden in deze fase bezig met zichzelf (verkiezingsprogramma vaststellen, lijsttrekker kiezen, kandidatenlijst vaststellen e.d.).

Het wedstrijdnieuws (13% van het totaal) vooral gunstig voor de PvdA. Afgaande op de berichtgeving is de partij succesvol. De laatste weken wordt ook de VVD in het nieuws als succesvol beschreven.

Media zelf evalueren de PvdA het meest en licht positief, de PVV wordt uitgesproken negatief geëvalueerd. Het eerste is vooral terug te voeren op het aantreden van Cohen als lijsttrekker.

Het complete onderzoek download je hier (pdf)

cc-foto: The Truth About

Geef een reactie

Laatste reacties (26)