24

Mediamakers starten meldpunt voor racisme en discriminatie in de media

Een groeiende groep van inmiddels ruim driehonderd journalisten, presentatoren en andere mediamakers, kondigt in een manifest aan een meldpunt voor racisme en discriminatie in de media op te richten. In het manifest staat: ‘Als ervaren en betrokken mediamakers van kleur en solidaire bondgenoten maken wij in dit statement een aanklacht tegen de uitsluitende mechanismen die ook in de Nederlandse media aanwezig zijn. Wij eisen verandering.’

De opstellers van het manifest #FollowUp schrijven dat het voor media tijd is ‘om te erkennen dat we institutioneel racisme en discriminatie in stand houden middels eenzijdige samenstelling van onze redacties, onze berichtgeving en keuzes’:

Media zijn een belangrijke machtsfactor in de samenleving. Als journalisten en mediamakers vormen wij mee aan het perspectief van de samenleving. De programma’s, artikelen, films, podcasts, radio-shows en andere producties die wij maken, beïnvloeden de manier waarop ons publiek naar zichzelf en anderen kijkt. De beelden en berichtgeving vanuit media zijn vaak stereotyperend naar mensen van kleur en andere gemarginaliseerde groepen. En journalisten -hoe welwillend ook -dragen daarmee bij aan negatieve vooroordelen over achtergestelde groepen in de samenleving, wat kan leiden tot de verergering van de achtergestelde positie. De macht die media hebben, moet dus gepaard gaan met de verantwoordelijkheid om kritisch te zijn naar onszelf.

Om die verandering tot stand te brengen, is het volgens de ondertekenaars van groot belang dat mensen ‘uit minder vertegenwoordigde groepen zichtbaar zijn’. Daarbij verwijzen ze onder meer naar onderzoek uit 2018 waaruit de homogene cultuur op veel redacties blijkt. Zo hebben op de negen grote nieuwsredacties slechts 5,4% van de journalisten een niet-westerse achtergrond. Het gebrek aan een diverse samenstelling, behalve afkomst ook op het gebied van bijvoorbeeld gender, seksualiteit of geloof, leidt tot een redactiecultuur die niet alleen de wijze van berichtgeving rond deze groepen beïnvloedt, maar ook een waar racistische of discriminerende opmerkingen worden gemaakt en getolereerd. Een verandering van samenstelling blijft mede uit, omdat bi-culturele journalisten worden uitgesloten van sollicitatieprocedures.

Het Meldpunt Media Racisme & Discriminatie moet een loket worden waar meldingen van racisme en discriminatie binnen mediaorganisaties actief worden geregistreerd en gemonitord, waarna op basis van die meldingen actie wordt ondernomen. Ook moeten slachtoffers en klokkenluiders in een veilige omgeving hun verhaal kunnen en doen en zo nodig psychologisch en juridisch worden bijgestaan.

Lees hier het volledige manifest.

Geef een reactie

Laatste reacties (24)