61

Meer diversiteit moet problemen met discriminatie bij politie oplossen

Mooie woorden van korpschef Bouman, die pleit voor meer diversiteit bij de politie, maar wat zijn zijn woorden waard?

Korpschef Gerard Bouman wordt alom geprezen vanwege zijn duidelijke taal. Eerder schreef hij in een interne blog van de Nationale Politie al dat er ‘een gif onze organisatie binnensluipt’. Hij had het over het gif van de uitsluiting. Nu schrijft hij, naar aanleiding van de dood van Mitch Henriquez en het daarop volgende protest, begrip te hebben voor burgers die verzet aantekenen tegen ‘politie die het willekeurig zou hebben voorzien op mensen met een specifiek uiterlijk. Ook in mijn beleving een volstrekt terecht en legitiem verzet’.

Discriminatie komt zeker voor bij de politie, zegt de korpschef, al is deze volgens hem niet structureel. Eén van de problemen is dat er te weinig diversiteit binnen de politie is. Een ‘overwegend blanke politie, tegenover een veelkleurige bevolking’ leidt tot problemen. Bouman benadrukt daarom dat meer diversiteit nodig is bij de politie.

Maar met mooie woorden alleen, zijn we er nog niet. In een interview met nrc.next reageerde oud-korpschef Martin Sitalsing – de eerste allochtone korpschef – in april al op Bouman’s memo over discriminatie:

Ik vraag me af of Bouman bezig is om het korps diverser te maken. Het afgelopen jaar zijn er een heleboel nieuwe teamchefs en districtschefs benoemd. Daar zie je die monocultuur helemaal in terug. Er is niet gestuurd op diversiteit, hoor ik van oud-collega’s. In heel het land zijn de leidinggevenden meer van hetzelfde. Bouman kan wel een mooie blog schrijven over discriminatie, maar ik zie dat niet terug in zijn benoemingenbeleid.

In 2012 werd Sitalsing niet aangewezen om één van de tien kwartiermakers te worden van de Nationale Politie. Volgens hem komt dat door die ‘mono-cultuur’:

In het selectieproces wordt heel erg gekeken naar: wie kent hem? Er wordt meer van hetzelfde gezocht. Al die bazen kennen elkaar al van de academie. Het is ons kent ons. En ik ben te weinig ‘ons’.

Bouman roept nu dus weer op tot meer diversiteit bij de politie. Het is te hopen dat het nu eens niet alleen bij mooie woorden blijft. Intussen kan de korpschef ook op veel kritiek rekenen. De politiebonden hebben geen vertrouwen in hem, schreef NRC Handelsblad afgelopen weekend:

“De afgelopen week liet Bouman zich nergens zien: niet bij de nabestaanden van Henriquez, maar ook niet bij zijn agenten die een dagenlange veldslag uitvechten in de Schilderswijk.

SP-Kamerlid Nine Kooiman is het wat dat betreft eens met Sitalsing. “Bij de benoeming van de politietop, aan het begin van de reorganisatie, is onvoldoende gekeken of ze wel draagvlak hadden”, zegt ze. En dat nu is symptomatisch voor de top van het departement. 

Blendle: Een allochtone korpschef? Is hij niet de chauffeur?

Geef een reactie

Laatste reacties (61)