13

Meer geld naar onderwijs, maar minder dan verwacht

VVD wil academici in bovenbouw vwo ... PvdA wil niet-goed-geld-terugregeling ... PVV wil 'tuigvrij'-onderwijs ... Maar wat is nu de visie?

In een half jaar tijd zijn in het basis- en middelbaar onderwijs zo’n 1900 fulltimebanen verloren. Dat meldt onder meer Trouw op basis van gegevens van de Algemene Onderwijsbond (AOb) en personeelscijfers van het ministerie van Onderwijs. De AOb wil dat het kabinet nu eens flink gaat investeren in werkgelegenheid in het onderwijs om meer leegloop te voorkomen. De Tweede Kamer bespreekt woensdag in een debat de onderwijsbegroting.

“We moeten zeer voorzichtig zijn met de banen die we hebben. Die banen hebben we keihard nodig als de babyboomers straks afzwaaien”, aldus een woordvoerder van de AOb.

VVD
Regeringspartij VVD heeft een helder beeld voor ogen voor de indeling van de hoogste klassen van het vwo. Vanaf 2020 zou daar alleen nog les gegeven mogen worden door docenten met een universitaire opleiding. Zo kunnen leerlingen goed worden voorbereid op een universitaire studie.  “Dan leren de leerlingen al wat het betekent om wetenschappelijk bezig te zijn”, aldus Kamerlid Duisenberg. Coalitiepartner PvdA ziet wel iets in het idee. Kamerlid Mohandis vindt het echter wel te ver gaan om goed functionerende docenten zonder universitaire opleiding te verbieden om les te geven in de hoogste vwo-klassen.

PVV
Ook de PVV heeft plannen voor het onderwijs. Het binnen de partij zo populaire woord ‘tuig’ is van stal gehaald en wordt nu ingezet om te pleiten voor ‘tuigvrij’ onderwijs. PVV-Kamerlid Harm Beertema zegt dat de partij ernaar streeft om ‘tuig’ uit het normale onderwijs te zetten. Hij wil een aparte voorziening voor “dit soort leerlingen, die het onderwijs op een ROC tot een hel maken”. Verder baalt de PVV van de voorstellen om leerlingen te verplichten tot hun 23ste op school te blijven, tenzij ze eerder een diploma halen als startkwalificatie. “Veel leerlingen willen dat helemaal niet. Die willen gewoon aan het werk”, aldus Beertema

Niet-goed-geld-terugregeling
De PvdA vindt dat wanneer een hogeschool of universiteit slecht onderwijs heeft aangeboden, een student een schadevergoeding moet kunnen krijgen. PvdA-Kamerlid Mohandis ziet graag zo’n niet-goed-geld-terugregeling in het onderwijs. Hogescholen en universiteiten zouden vooraf kunnen vastleggen aan welke eisen zij zullen voldoen. “Als blijkt dat de instelling in gebreke blijft, zorgt de regeling ervoor dat de student een schadevergoeding kan krijgen”, aldus Kamerlid Mohandis.

In het herfstakkoord dat het kabinet sloot met D66, ChristenUnie en SGP is besloten 500 miljoen euro uit te trekken voor onderwijs. Dat geld is vooral bedoeld voor primair en voortgezet onderwijs. Ook blijven de schoolboeken gratis, in tegenstelling tot wat de PvdA en VVD in het regeerakkoord zijn overeengekomen.

Passend onderwijs
Er wordt wel bezuinigd op speciaal onderwijs. Leerlingen met een handicap of een gedragsstoornis moeten in de toekomst naar een gewone school. De scholen moeten vanaf 2014 klaar zijn om passend onderwijs te kunnen geven. SP-Kamerlid Jasper van Dijk trekt aan te bel, hij wil uitstel voor de invoering van het passend onderwijs. Volgens hem is het onverantwoord om meer leerlingen die extra begeleiding nodig hebben in grotere klassen te plaatsen. “Die combinatie is funest”, aldus Van Dijk.

Onduidelijkheid

Bij de Algemene Onderwijsbond heerst onduidelijkheid over wat het kabinet van plan is met het onderwijs. Door de ‘plussen en minnen’ en de elkaar opvolgende akkoorden is niet helder meer waar wordt geïnvesteerd en waar wordt gesneden. De Algemene Rekenkamer schreef eerder al: “De informatie in de begroting van het ministerie van OCW laat ruimte voor verschillende interpretaties van de in het regeerakkoord aangekondigde ombuigingen en intensiveringen.” NRC vroeg het ministerie om duidelijkheid: hoeveel wordt er nu netto extra in het onderwijs geïnvesteerd door dit kabinet? Het antwoord: 808 miljoen euro.

Woensdag en donderdag wordt in de Tweede Kamer gedebatteerd over het onderwerp. 

cc-foto: minister-president

NRC: Onderwijsmiljoenen zijn alweer verdwenen voor ze zijn uitgegeven

Geef een reactie

Laatste reacties (13)