7

Meer krasse knarren dan grijze kneuzen

Beeld van ouderen als zware last voor de samenleving klopt niet ... Vitale ouderen dragen hun steentje meer dan bij ... Wel moeten voor de toekomst voorzieningen worden getroffen

Drie miljoen gepensioneerden telt Nederland inmiddels en dat aantal loopt de komende jaren nog op. In de publieke opinie, door de politiek, wordt gewaarschuwd voor de grote problemen die hierdoor zullen ontstaan. Er wordt een beeld geschetst van ouderen als zware last die door jongeren gedragen zal moeten worden. Maar dat beeld klopt niet. Van problemen is voorlopig nog geen sprake, omdat de meeste ouderen van tegenwoordig niet zwak, hulpbehoevend of afhankelijk zijn. Wel moeten voor de toekomst voorzieningen worden getroffen, zoals aangepaste woningen.

Overal draait de maatschappij voor een belangrijk deel op mensen in de leeftijd van 55 tot 70 jaar. “De oudere van nu is niet meer de oudere van vroeger”, zegt Paul Schnabel, directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau in het AD van dinsdag (betaalde toegang). “Zij passen op de kleinkinderen, zetten zich in voor verenigingen en zorgen als het kan ook nog voor hun hoogbejaarde ouders. Mensen zijn langer fit, blijven sporten, autorijden en op vakantie gaan.”

Schnabel erkent dat er ook problemen zijn. De oudedagsvoorziening komt door de vergrijzing onder druk te staan. Er zijn minder werkenden die de AOW voor een steeds grotere groep moeten opbrengen. Ook staan de pensioenfondsen onder druk, waardoor aanvullende pensioenen moeilijk opgebracht kunnen worden, zeker nu mensen ook steeds langer blijven leven. De helft van de mensen wordt ouder dan tachtig.

Ook de zorg wordt een probleem, schrijft het AD. Rond de dat mensen de leeftijd van tachtig bereiken wordt de vraag naar zorg veel groter. Dat kost niet alleen veel geld, er is ook een enorm tekort aan personeel om al deze mensen te helpen. Dat is volgens Schnabel alleen op te lossen door mensen meer zelf te laten betalen en langer thuis te laten wonen. “In tegenstelling tot wat we vaak denken komt armoede het minst voor in de groep van 65 jaar en ouder. Nu al betalen mensen tot 2000 euro eigen bijdrage in een tehuis. Maar daar wil niemand heen. Slechts 150 duizend ouderen wonen niet meer thuis.”

Projectontwikkelaars spelen nog veel te weinig in op de veranderende behoefte van een vergrijzende bevolking. “Wc’s, keukens en badkamers zijn meestal te krap voor een rollator. Aangepaste woningen worden te weinig gebouwd, omdat ze minder opbrengen dan ‘gewone’ huizen”, aldus Schnabel. 

Paul Schnabel presenteerde onlangs het SCP-onderzoek ‘Ouderenzorg op leeftijd’, met daarin cijfers over de stijging van zorgkosten in relatie tot de vergrijzing.

Foto-cc: FaceMePLS

Geef een reactie

Laatste reacties (7)