124

‘Meer loon? Dan minder vrije dagen’

Werkgevers keren zich tegen standpunt VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes en pleiten voor 'creatieve oplossingen' om nullijn los te kunnen laten

De werkgevers pleiten niet langer voor een nullijn. Dat meldt de Volkskrant op basis van een vertrouwelijk advies van AWVN, de Algemene Werkgeversvereniging Nederland. In plaats van een nullijn willen ze maatwerk bij loonsverhoging. De looneis van vakbond FNV van drie procent, wijzen ze van de hand.

AWVN is het grootste lid van de werkgeverskoepelorganisatie VNO-NCW. Ook stelt AWVN sinds vorig jaar een cao-instructie op. De organisatie lijkt nu afstand te nemen van het standpunt van VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes. Hij meende een maand geleden nog dat collectieve, generieke loonsverhogingen de exportpositie van Nederland zouden bedreigen en keerde zich daarom daartegen. AWVN pleit nu voor creatieve oplossingen, daar waar weinig ruimte is voor loonsverhoging.

De Volkskrant schrijft:

Zo zouden de openingstijden van fabrieken of winkels kunnen worden verruimd, zonder toeslagen voor de werknemers. Extra vrije dagen voor ouderen, atv-dagen of bovenwettelijke vakantiedagen kunnen worden afgeschaft in ruil voor extra loon.

De organisatie hoopt op die manier koopkrachtdalingen tegen te gaan in sectoren waar het nog niet goed gaat.

“Werkgevers en werknemers kunnen in een open dialoog inventariseren welke al bestaande, vaak in tijd uitgedrukte arbeidsvoorwaarden omgezet kunnen worden in geld. Denk hierbij aan collectief geregelde ontziemaatregelen voor ouderen, bijzondere vormen van betaald verlof en bovenwettelijke vakantiedagen en adv-dagen”, aldus de AWVN.

Geef een reactie

Laatste reacties (124)