Laatste update 12:09
101

Meeste Nederlanders heten vluchtelingen welkom

Je zou het niet zeggen na de tsunami van anti-vluchtelingenretoriek in de media, die steevast beweren ‘het volk’ te laten horen, maar de overgrote meerderheid van de Nederlanders is voor opvang van mensen die op de vlucht zijn. Ruim driekwart, om precies te zijn 77 procent, van de volwassenen vindt het wenselijk om vluchtelingen die door oorlog of vervolging zijn verdreven op te vangen in Nederland. Slechts een zeer kleine minderheid, 8 procent, is daar tegen. 15 procent heeft geen specifieke mening over het vraagstuk.  Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers uit het onderzoek Belevingen dat van februari tot en met mei 2017 werd uitgevoerd.

Hoewel de meerderheid voorstander is van de opvang van vluchtelingen, bestaat bij een deel vrees voor negatieve effecten van hun komst. Ruim een vijfde, 22 procent van de bevolking ziet vluchtelingen als een mogelijke bedreiging voor de veiligheid in Nederland. Bijna de helft ervaart deze dreiging echter niet. Een vergelijkbaar beeld komt naar voren als het gaat om het beeld dat vluchtelingen een gevaar zijn voor de Nederlandse normen en waarden. Ruim een kwart, 27 procent, meent dat vluchtelingen op dit vlak een bedreiging vormen, 45 procent vindt van niet.

Sterker verdeeld is de Nederlandse bevolking over de bijdrage van vluchtelingen aan de Nederlandse cultuur. 31 procent is van mening dat zij de cultuur verrijken, 36 procent denkt juist van niet. Daarnaast vindt 31 procent dat vluchtelingen in Nederland hun eigen cultuur mogen behouden. Hier is 33 procent het niet mee eens.

Het grootste probleem voor de acceptatie van vluchtelingen zit bij mannen en laagopgeleiden. Zij staan op alle aspecten negatiever tegenover de opvang en rol van vluchtelingen. Zij zij ook de groep die in de media het meest gehoord worden. Veel meer dan de tienduizenden die zich opgegeven hebben als vrijwilliger om vluchtelingen te helpen.

Economische migranten kunnen op minder sympathie rekenen, vooral als ze van buiten de EU komen. De helft van de ondervraagden acht die laatste groep niet welkom. Tegen de komst van migranten uit andere EU-landen is slechts 29,7 procent.

bron: CBS

cc-foto: Juls Boo

Geef een reactie

Laatste reacties (101)