33

Meisjes kunnen niet rekenen. Toch?

Meisjes scoren beter op rekentoetsen, behalve als onderwijzers hun namen kunnen zien

In beroepen waar je een wiskunde- of andere beta-achtergrond voor nodig hebt, werken relatief weinig vrouwen. Daar zijn al veel verklaringen voor gegeven. Vrouwen zouden nu eenmaal slechter zijn in vakken als wiskunde of ze groeien op in gezinnen waar ze al dan niet subtiel een andere kant op worden gestuurd.

Al deze factoren zouden een rol kunnen spelen, maar een nieuwe studie van The National Bureau of Economic Research maakt duidelijk dat in ieder geval ook een andere factor een rol speelt. De studie laat zien dat onderwijzers op de basisschool een grote rol spelen.

In het onderzoek werden verschillende soorten toetsen afgenomen en vervolgens nagekeken door gewone onderwijzers van de basisschool. Bij de rekentoetsen bleek dat als zij de toetsen anoniem voorgelegd kregen, de meisjes beter scoorden dan de jongens. Stonden de namen van de kinderen erbij, dan scoorden de jongens beter dan de meisjes. Gingen de toetsen over andere onderwerpen, als Engels, dan was er geen verschil tussen beide categorieën. De onderzoekers concluderen dat de onderwijzers de rekenkundige kwaliteiten van de jongens overschatten en die van de meisjes onderschatten. En dat dit heel wel een lange termijn-effect kan hebben op de houding van de kinderen tegenover het vak.

cc foto: US Department of Education 

Geef een reactie

Laatste reacties (33)