6

Melden van huiselijk geweld is wettelijk niet af te dwingen

Rotterdam stopte subsidie aan Riagg om meldcode huiselijk geweld af te dwingen

Riagg Rijnmond werd door de gemeente Rotterdam gedwongen om de meldcode huiselijk geweld in te voeren. Toen zij dit niet deed, werd ze gekort op een subsidie van 300.000 euro waarna het Riagg in beroep ging. De rechtbank in Rotterdam heeft de zorginstelling donderdag in het gelijk gesteld. De gemeente moet de subsidie weer hervatten.

De rechter oordeelde dat de gemeente instellingen niet als een verlengstuk van haar eigen beleid mag maken. Volgens de wet kennen gezondheidsinstellingen hun eigen autonomie bij de uitvoering van hun taken. Daarnaast bepaalt de landelijke Wet op de Jeugdzorg dat welzijnswerkers de bevoegdheid hebben vermoedens van huiselijk geweld te melden, maar daartoe niet verplicht mogen worden. De subsidiestop is daarom in strijd met de wet.

Jos Lamé van de instelling is blij met de uitspraak van de rechter. “Ik hoop dat dit andere hulpverleningsinstanties ook stimuleert om niet meer akkoord te gaan met deze vorm van politieke dwang”, zegt hij tegen gemeente.nu.

De gemeente Rotterdam wil dat alle instanties die werken in de zorg en welzijn, onderwijs en veiligheid vermoedens van huiselijk geweld melden bij de Verwijsindex Risico Jongeren. Daarbij meldde ze dat de meldcode een voorwaarde is voor instellingen om subsidie te blijven ontvangen.

De gemeente Rotterdam kortte Riagg Rijnmond met een subsidie van 300.000 euro voor de bestrijding van huiselijk geweld, problemen bij jongeren en het bestrijden van depressies bij allochtonen. De zorginstelling wilde de code niet invoeren omdat die schade zou toebrengen aan de geheimhoudingsplicht van zorgverleners.
Mis niets: Volg Joop op Twitter _blank>Twitter, vind Joop leuk op Facebook

_blank>Facebook

cc-foto:

Geef een reactie

Laatste reacties (6)