1020

Meltdown dreigt in drie reactoren Fukushima I

Opnieuw explosie bij Fukushima I. Japan: 'Heel goed mogelijk dat het mis gaat'. Radioactief cesium in de omgeving. Koelsystemen beschadigd na aardbeving

[UPDATE] In de gehavende kerncentrale Fukushima I heeft zich opnieuw een explosie voorgedaan. Dit heeft de Japanse tv maandag gemeld. Er vielen elf gewonden. Zeven mensen die eerder als vermist waren gemeld, zijn inmiddels gevonden, zo meldt de Volkskrant. Volgens nucleair deskundigen is waarschijnlijk een mengsel van waterstof en zuurstof ontploft. Een soortgelijk incident had zich zaterdag al voorgedaan. Het reactorvat is door de nieuwe explosie waarschijnlijk niet beschadigd.


Update 18.30
De ramp met de kerncentrales in Japan heeft ook zijn weerslag op beslissingen over kerncentrales in Europa. In Nederland staat het kabinet op het punt om een nieuwe vergunning af te geven voor een tweede kerncentrale. Daarbij zullen de problemen die zich in Japan hebben voorgedaan meegenomen worden, laat het ministerie van Economische Zaken aan de NOS weten.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel wil heroverwegen om nog langer door te gaan met kernenergie. Ze wil ook onderzoeken of de veiligheid van de 17 kerncentrales in Duitsland in orde is. Kernenergie was in Duitsland al een gevoelig onderwerp en staat door de aardbeving in Japan nu bovenaan de politieke agenda.

Update 14.15

Op de kerncentrale Fukushima I heeft een derde explosie plaats gevonden. Volgens de Japanse autoriteiten gaat het om een waterstofexplosie. De reactoren begeven het omdat er een tekort is aan koelvloeistof. Het is de derde explosie in de kerncentrale sinds de aardbeving.

De toestand in de kerncentrale van Fukashima is kritiek. Bij drie kernreactoren is de kans op een meltdown groot waardoor radioactiviteit kan lekken. Kernreactor 2 wordt inmiddels met zeewater gekoeld omdat de toestand zo kritiek is.

LIVE UPDATES in het Radio 1 Journaal 

De  Volkskrant meldt dat door de nieuwe ontploffing een muur van het gebouw is ingestort, waardoor mogelijk meer radioactiviteit is ontsnapt. De weinige omwonenden die niet zijn geëvacueerd, zijn opgeroepen in hun huizen te blijven. 

Enkele kerncentrales in Japan hebben problemen met de koeling in de reactoren. In kerncentrale Fukushima I in Okuma vond zaterdag een explosie plaats. Reactor nummer 1 van die centrale heeft volgens experts mogelijk een gedeeltelijke meltdown ondergaan. Later kreeg ook de Fukushima II problemen met het koelsysteem. Beide reactoren moesten met zeewater worden gekoeld.

De Australische nieuwssite News.com.au meldt dat naast Fukushima-centrales en de centrale bij Onagawa ook de reactor Tokai II, slechts 120 kilometer ten noorden van de hoofdstad Tokio, problemen had met het koelsysteem. Als de kernreactoren onvoldoende kunnen worden gekoeld, dreigt een nucleaire ramp.

Update zondag 10.00

Bij een tweede kernreactor in Japan wordt met man en macht geprobeerd een gedeeltelijke meltdown te voorkomen, zo meldt de Volkskrant. De Japanse autoriteiten zeiden zondag dat het ‘heel goed mogelijk’ is dat het misgaat.
Het gaat om Unit 3 van de Fukushima I energiecentrale, waar eerder al een meltdown dreigde voor een andere reactor. Meer dan 170 duizend mensen in een straal van twintig kilometer worden geëvacueerd.

Bij Unit 3 van Fukishima I werd zondag radioactieve lucht vrijgelaten terwijl water naar binnen werd gepompt in een poging de druk en de temperatuur te verlagen. De stralingsniveaus overschreden even de wettelijke limiet, maar zouden sindsdien flink zijn afgenomen, zo meldt de Volkskrant.
De kernreactoren kampen door de aardbeving en de daarop volgende tsunami van afgelopen vrijdag met grote problemen. De elektriciteit is uitgevallen, waardoor de koeling ook uitviel. De noodaggregaten werken ook niet. (Meer bij de Volkskrant)

Het complex werd zaterdag getroffen door een grote explosie in het gebouw van reactor nummer 1. Die reactor wordt inmiddels gekoeld met zeewater, aldus De Morgen.

Update 13.00

De Japanse overheid maakte eerder bekend dat er geen lekkage leek te zijn na de explosie van zaterdagochtend in de nucleaire installatie Fukushima I, 250 kilometer ten noorden van Tokio. Dat meldde de Volkskrant. ‘De nucleaire reactor is omringd met een stalen behuizing, die weer is omgeven door een betonnen gebouw’, aldus een woordvoerder van de regering. ‘Het betonnen gebouw is ingestort. We hebben ontdekt dat de stalen behuizing niet is ontploft.’ De behuizing is bedoeld om in het geval van incidenten te voorkomen dat er straling vrijkomt.

Volgens de overheid zijn de metingen van radioactiviteit na de explosie niet hoger dan daarvoor, aldus de Volkskrant. Premier Naoto Kan zegde toe er alles aan te doen om de gezondheid van de omwonenden te beschermen. Uit voorzorg waren tienduizenden mensen geëvacueerd, in een straal van twintig kilometer rond de centrale.

De Volkskrant meldt ook dat eerder op de dag radioactieve stoomwolken uit de centrale werden vrijgelaten, om te voorkomen dat de druk in de reactor te hoog zou oplopen. Gevreesd werd voor een meltdown, de oververhitting van de kernreactor. De explosie in het reactorgebouw, waarbij vier medewerkers van de centrale gewond raakten, vond zaterdagochtend plaats. Het dak van het gebouw is ingestort en de buitenmuren zijn weggevallen, aldus de Volkskrant.

In de omgeving is het radioactieve cesium gemeten. Volgens de veiligheidscommissie zouden de problemen in het geval van een meltdown beperkt tot een gebied van 10 kilometer rond de centrale. Later werd dit verhoogd tot 20 kilometer. Binnen dit gebied worden mensen geëvacueerd.

In twee kerncentrales met in totaal vijf reactoren zijn door het uitvallen van de elektriciteit problemen met de koeling. In verband daarmee is voor die reactoren de noodtoestand uitgeroepen. Een deel van het gebouw van de Japanse kerncentrale Fukushima I is zaterdag ingestort na een explosie, zo meldt de NOS. Het dak en muren zijn weggeblazen door de ontploffing. Dat meldde de Japanse televisie. Door de explosie zijn medewerkers van de centrale gewond geraakt. Boven de centrale hangt een witte rookwolk. Rondom de installatie zou de hoeveelheid straling twintig keer hoger zijn dan normaal.

De Nederlandse hoogleraar reactorfysica v.d.Hagen zei zaterdagochtend in het NOS Journaal dat er geen gevaar is voor een ramp als in Tsjernobyl in 1986 omdat de reactor meteen is stilgelegd.

Update 17:25

Er worden problemen gemeld bij nog een andere kerncentrale, de Tokay No. 2, 120 kilometer ten noorden van Tokyo. De koeling zou daar uitgevallen zijn.

Teletekst meldt:

Voor een derde kerncentrale in Japan is de noodtoestand afgekondigd. Bij de reactor in Onagawa is een verhoogd stralingsniveau gemeten. Onduidelijk is of de straling uit deze centrale komt. 

Volgens de exploitant zou de reactor nog intact zijn en er niets aan de hand zijn.

Vrijdag

De kerncentrale in de stad Onagawa hield geen stand tegen de aardbeving  van 8,9 op de schaal van Richter die Japan vrijdag trof. In de centrale brak brand uit. De Japanse autoriteiten riepen de nucleaire noodtoestand uitgeroepen omdat er sprake kon zijn van radioactieve lekkages en koelsystemen uitgevallen kunnen zijn.

Update vrijdag 23:01

Een nieuwsbericht van persbureau Reuters op Twitter stelt dat de straling 1000 maal de normale waarden overstijgt. Evacuatie van de werknemer is volgens de Japanse overheid nog niet nodig.

Update 13.30

In Japan zijn bij twee kerncentrales beschadigingen gemeld. De Volkskrant schrijft dat bij centrale Fukushima No. 1 het koelsysteem is uitgevallen. Volgens kabinetschef Yukio Edano is er geen direct gevaar door de mechanische fout die is opgetreden. Er is geen straling vrijgekomen. Tweeduizend omwonenden zijn uit voorzorgsmaatregelen geëvacueerd.

Bij de reactor in Onagawa in de omgeving van Sendai zou een turbinegebouw in brand zijn gevlogen. Ook zou het koelsysteem van de kernreactor kapot zijn, schrijft De Morgen, wat ernstige gevolgen zou kunnen hebben. Tophoku Electric Power company zegt dat er momenteel geen radioactief materiaal is vrijgekomen. In de omgeving zou nog een andere kerncentrale beschadigd zijn en problemen hebben met de elektriciteit. De gevolgen van de schade bij die reactor zijn nog onduidelijk. Elders in Japan zijn elf reacoren stilgelegd.

Vier andere kerncentrales in Japan die dichtbij het epicentrum van de aardbeving lagen zijn allemaal op veilige wijze stilgelegd. De kerncentrale nabij de plaats Onagawa ligt in de provincie Miyagi die het zwaarst getroffen is door de aardbeving en de tsunami.

In 2007 werd Japan’s grootste kerncentrale Kashiwazaki-Kariwa gesloten nadat het te maken had gekregen met een schok van 6.6 op de schaal van richter. Na inspectie bleek dat kerncentrales in de toekomst beter beschermd dienden te worden om hevigere schokken te overleven.

NU.nl: Kerncentrale in Japan in brand

Geef een reactie

Laatste reacties (1.020)