7

Mensenmassa reageert anders op aanslag dan gedacht

In veel rampenplannen wordt uitgegaan van massale paniek na een terreuraanslag. In de praktijk reageren mensen echter helemaal niet panisch. Als ze zich uit de voeten maken, gebeurt dat opvallend vaak redelijk kalm. Veel mensen maken helemaal niet dat ze weg komen en gaan in plaats daarvan anderen helpen. Ook in Brussel waren er veel voorbeelden van kalm en behulpzaam gedrag. De metropassagiers die door de tunnels naar buiten liepen deden dat weloverwogen. Op Zaventem was een luchthavenmedewerker die keer op keer terug ging naar de plaats des onheils om gewonden te evacueren. Dat gedrag is eerder de norm dan de gevreesde totale paniek, schrijft HP/De Tijd:

Dit gedrag komt overeen met onderzoek dat door het Vlaamse wetenschapstijdschrift Eos is gedaan na de aanslagen in Londen, op 7 juli 2005, waarin werd betoogd dat zulke extreme situaties het beste in mensen naar boven haalt, en dat overlevenden en passanten samenwerken nog voor de hulpdiensten ter plaatse komen. Daarin werd beargumenteerd dat mensen in momenten van tegenspoed dichter bij elkaar komen en eerder altruïstisch dan egoïstisch reageren. Dat betekent niet dat iedereen zich als een superheld gedraagt, maar het is eerder kalmte dan paniek die het gedrag van mensen in noodsituaties stuurt. Daardoor wordt behulpzaamheid en samenwerking een psychologische norm.

Omdat de voorspelde ieder-voor-zich mentaliteit amper voorkomt willen wetenschappers dat de rampenplannen worden aangepast.

Geef een reactie

Laatste reacties (7)