158

Merkel en Sarkozy willen speciaal bestuur voor eurozone

Update: Frankrijk en Duitsland pleiten ook voor gezamenlijke belasting... Landen zouden alvast een sluitende begroting moeten vastleggen in hun grondwet

In het topoverleg in Parijs hebben de Franse president Sarkozy en de Duitse bondskanselier Merkel besloten dat er een speciaal bestuur moet komen voor de eurozone. Deze ‘Europese economische regering’ zal gevormd moeten worden door regeringsleiders en staatshoofden van alle lidstaten.

Merkel en Sarkozy hebben dinsdagavond in Parijs hun voorstellen gepresenteerd voor een regering in de eurozone. De meeste aannemelijke leider zou de voorzitter van de Europese Raad zijn. Momenteel is dat EU-president Herman van Rompuy.

Ook pleiten de leiders er voor dat de zeventien bij de eurozone aangesloten landen een sluitende begroting in hun grondwetten vastleggen. Daarmee moet voorkomen worden dat een staatsschuld te hoog op loopt. Ook moet de Europese Commissie volgens Merkel de bevoegdheid krijgen om landen die zich niet aan de regels houden te straffen.

De woordvoerder van Rutte reageerde positief op het plan dat ‘constructief en kritisch’ bekeken zal worden. Sancties voor landen die zich niet aan de begrotingsafspraken houden noemde hij een goede verbetering.

Update 09.00:

Frankrijk en Duitsland willen nog verdere stappen zetten naar eenwording van de Europese Unie. Naast de voorgestelde vorming van een economische regering, bepleiten Merkel en Sarkozy in 2013 ook een gezamenlijke vennootschapsbelasting invoeren. Dit zou de eerste stap moeten zijn naar ‘belastingharmonisati en grote coördinatie van het economisch belijd in het eurogebied’, aldus De Volkskrant.

De invoering van een speciale belasting op financiële transacties zou verder speculatie en korte termijngewin moeten tegengaan. Volgende maand komen Merkel en Sarkozy al met een plan voor de invoering hiervan. 

Sarkozy: “Frankrijk en Duitsland zullen economieën verder moeten integreren.” Merkel: Er moet een betere samenwerking voor het economische en financiële beleid komen om de euro te beschermen.”

De Volkskrant: Duitsland en Frankrijk: niet alleen euroregering, maar ook gezamenlijke belasting

Volkskrant: Merkel en Sarkozy willen euroregering

Mis niets: Volg Joop op Twitter, vind Joop leuk op Facebook

Geef een reactie

Laatste reacties (158)