38

Milieuorganisaties winnen zaak tegen energiereuzen

Kolencentrales op de Maasvlakte aan een zijden draadje ... Provincie heeft gevolgen voor natuur onvoldoende onderzocht … Europese Hof is tegen het afgeven van milieuvergunning

Milieuorganisaties hebben de eerste overwinning in hun procedures tegen de kolencentrales op de Maasvlakte binnen. De Raad van State heeft geoordeeld dat de besluiten van de provincie niet stroken met Natuurbeschermingswet. De provincie moet haar huiswerk overdoen. Een nieuw onderzoek moet aantonen in welke mate de kolencentrales schade aanrichten in het omliggende duingebied.

Door de redactie Joop

“Deze uitspraken zijn een overwinning voor de natuur, het klimaat en de toch al niet beste luchtkwaliteit rond Rotterdam”, zegt Rolf Schipper, campagneleider klimaat en energie bij Greenpeace. De milieuorganisatie heeft samen met Natuur & Milieu, Mobilisation en de vereniging Verontruste Burgers van Voorne de vergunningen aangevochten omdat ze beschermde flora en fauna zullen aantasten.

Het provinciebestuur kon in eerste instantie een vergunning verlenen door te stellen dat 1 procent van de beschermde natuur vernietigd zou worden door de kolencentrales. De hoogste bestuursrechter van de Raad van State oordeelde dat in het huidige onderzoek te weinig specifieke milieukenmerken en omstandigheden van het gebied worden betrokken.

E.ON en Elextrabel zijn al bezig met de bouw van twee kolencentrales op de Maasvlakte. Ze zijn al bijna helemaal af, maar procedures van milieuorganisatie lijken roet in dat plan te gooien. De natuurwetvergunning die nu is ingetrokken is de eerste stap om het plan van de kolencentrales helemaal te schrappen volgens Arno Bonte, gemeenteraadslid voor GroenLinks in Rotterdam. “Een belangrijkere uitspraak komt nog over de CO2 uitstoot”, vertelt Bonte. Eind mei dient de uitspraak van het Europese Hof die een andere procedure van Greenpeace behandelt over de milieuvergunningen voor de centrales.

Nederland heeft met de EU afspraken gemaakt over de totale CO2 uitstoot, maar de uitstoot van de komende twee kolencentrales is niet meegeteld bij het totaal. “Dat terwijl Nederland al ver boven de norm zit van wat ze mag uitstoten”, aldus Bonte. De advocaat-generaal van het Europese Hof heeft volgens Bonte al meerdere keren laten weten dat er een fout is gemaakt doordat de uitstoot van de twee centrales niet is meegenomen bij het totaal dat Nederland mag uitstoten. 

Bonte acht de kans groot dat kolencentrales nooit in werking zullen treden. Als de kolencentrales daadwerkelijk geschrapt worden, scheelt dat jaarlijks een CO2-uitstoot die gelijk is aan die van ruim drie miljoen personenauto’s en enorme hoeveelheden fijnstof, stikstof en zwavel. Kolencentrales zijn zwaar vervuilende fabrieken. Steenkool is verantwoordelijk voor een derde van de werelduitstoot van CO2.

Geef een reactie

Laatste reacties (38)