56

Miljoenen aan dwangsommen IND door vertraging asielprocedures

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft dit jaar al meer dan een miljoen euro aan dwangsommen betaald aan vluchtelingen die te lang moeten wachten op uitsluitsel over hun situatie. Dit heeft de IND tegen De Volkskrant gezegd. Duizenden claims liggen nog te wachten om in behandeling te worden genomen.

Volgens de wet moet iemand die asiel aanvraagt in Nederland binnen zes maanden horen of het verzoek in behandeling wordt genomen. Als die termijn wordt overschreden, kan een advocaat namens zijn cliënt een ingebrekestelling indienen. Als de IND daar niet op antwoordt kan een dwangsom van 1260 euro worden opgelegd.

Door personeelstekort zijn grote achterstanden ontstaan bij de dienst en wachten mensen nu gemiddeld een jaar op antwoord. Vluchtelingenwerk sloeg hierover al eerder alarm. Zij is bang dat er, net als in 2015, weer noodopvang moet komen voor vluchtelingen.  Jasper Kuipers, directeur van Vluchtelingenwerk, verwijt het kabinet te weinig de regie te nemen: “Als er nu een plotselinge toename van asielzoekers komt, zoals in 2015, dan is Nederland weer niet in staat deze mensen op te vangen.”

 

Geef een reactie

Laatste reacties (56)