81

Minder mensen zoeken werk door ‘ontmoediging’

CBS: minder mensen zoeken actief werk ... Geen herstel van de arbeidsmarkt ... Aantal uitkeringen gestegen

De werkloosheid is in oktober onverwacht iets gedaald. Er waren 11.000 werklozen minder dan in september. Van herstel van de arbeidsmarkt is volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) echter geen sprake. Er zijn vooral minder mensen actief naar een baan op zoek. Het aantal uitkeringen is in dezelfde periode juist toegenomen met achtduizend, schrijft onder andere Trouw donderdag.


In totaal zaten in oktober 674.000 mannen en vrouwen zonder werk, dat staat gelijk aan 8,5 procent van de beroepsbevolking.

Grafiek 1: Werkloze beroepsbevolking (seizoengecorrigeerd) en WW-uitkeringen (CBS)

De daling is volgens het CBS vooral te verklaren doordat dat veel jongeren zonder baan zijn gaan studeren en dat mensen niet naar werk zoeken als ze hun baan verliezen. Mensen zonder werk die niet actief zoeken naar een baan worden niet meegeteld in de beroepsbevolking, schrijft Trouw.

Econoom Peter Hein van Mulligen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zegt donderdag in de krant:

Zeker driekwart van de afname van de werkloosheid in de afgelopen 3 maanden komt door dat ontmoedigingseffect. Minder mensen melden zich als werkzoekenden. Dat zien we deels terug in de toenemende inschrijvingen in het hoger onderwijs, maar ook in oudere leeftijdsgroepen krimpt de beroepsbevolking.

Van een omslag op de arbeidsmarkt is daarom volgens Van Mulligen geen sprake:

Daarvoor moet de werkgelegenheid groeien, maar in het derde kwartaal nam het aantal banen nog fors af. De werkloosheid kan de komende maanden wel verder dalen, maar dat zal eerder komen doordat meer mensen zich terugtrekken van de arbeidsmarkt dan door banengroei.

Trouw: Waarom de werkloosheid in oktober iets gedaald is

NOS: Werkloosheid onverwacht gedaald

CBS: Werkloosheid gedaald

Geef een reactie

Laatste reacties (81)