28

Ministerie tegen dubbelrol PVV

Populisten gaan eigen gang: Twee Statenleden verrichten ook betaald werk als fractiemedewerkers, ondanks twijfel aan integriteit

Het ministerie van Binnenlandse Zaken vindt het ‘uit integriteitsoverweging niet aanbevelenswaardig’ dat twee PVV-Statenleden tevens als fractiemedewerkers in dienst zijn. De Statenleden ondersteunen in hun functie als fractiemedewerker uiteindelijk zichzelf. Formeel is dit niet verboden, maar onofficieel kan er toch getwijfeld worden aan de integriteit van de politici.


Niet alleen het ministerie van Binnenlandse Zaken vindt de dubbelfunctie twijfelachtig. Ook de het presidium – de vergadering van fractieleiders in de Provinciale Staten – zet er vraagtekens bij. Ook het Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft de PVV-ers gewaarschuwd.

De Limburger schrijft:

De kritiek van presidium en Binnenlandse Zaken blijkt uit de beantwoording van vragen van het uit de PVV-gestapte Statenlid Harm Uringa. Heemels en Bosman worden voor hun werk betaald uit het budget dat de PVV van de provincie krijgt voor fractieondersteuning. Dit komt bovenop hun vergoeding voor het politieke werk. Volgens het ministerie gaat de Provinciewet uit van ondersteuning door externe krachten.

Harm Uringa, voormalig PVV-Statenlid, verklaart:

Het zal toch niet zo zijn dat het Statenlid zichzelf ondersteunt? (…) Als de benodigde kennis kennelijk al binnen de Statenfractie aanwezig is, zou in beginsel ook geen fractieondersteuning meer nodig hoeven zijn.

Volgens Michael Heemels doet het er niet toe wat anderen van hun dubbelfunctie vinden. “Al gaan ze op de kop staan, het is onze eigen keuze en onze eigen afweging die we bewust maken.” De PVV-ers verzekerden eerder ook dat de griffie geen belemmeringen zag in de dubbelfunctie, terwijl uit de beantwoording van het ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt dat deze de dubbelfunctie tot die maal toe juist heeft ontraden.

Dubbel leuk: Volg Joop op Twitter, vind Joop leuk op Facebook

Geef een reactie

Laatste reacties (28)