31

Ministerie Veiligheid en Justitie wil af van luchtsirenes

Maar zijn de alternatieven wel betrouwbaar genoeg?

Aan het bekende geluid van het luchtalarm, dat elke eerste maandag van de maand om 12.00 uur worden getest, komt mogelijk een eind. Het ministerie van Veiligheid en Justitie Opstelten wil met de sirenes stoppen. Er zouden inmiddels zoveel andere middelen beschikbaar zijn, zoals alarmering via geluidswagens, social media, NL-alert, radio, websites en sms, dat het luchtalarmsysteem overbodig is geworden. Het voorstel wordt momenteel voorgelegd aan de voorzitters van de veiligheidsregio’s, daarna wordt besloten of en wanneer de sirenes voor het laatst mogen loeien.

Het onderhoudscontract voor de sirenepalen loopt in 2017 af. Volgens een woordvoerder van het ministerie zou dat ‘een natuurlijk moment zijn om te stoppen’. Het beheer en onderhoud van de palen kost jaarlijks bijna 4 miljoen euro en de laatste jaren werden nauwelijks nieuwe palen geplaatst. Een nieuw onderhoudscontract zou bovendien Europees moeten worden aanbesteed en dat ziet het ministerie niet zitten.

Aanleiding voor het huidige alarmsysteem met de luchtsirenes was de kernramp in Tsjernobyl in 1986. Het waarschuwingssysteem, dat in 2006 pas officieel werd voltooid, kent momenteel 4.283 zogenoemde WAS-palen (vernoemd naar het Waarschuwings- en AlarmeringsStelsel), verdeeld over 25 veiligheidsregio’s. Het testen en inzetten van het alarm valt onder de verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio’s.

Het afschaffen van het luchtalarm is niet oncontroversieel. Bij een ramp of in een oorlogssituatie is het mobiele netwerk vaak het eerste wat eruit ligt, waardoor een groot gedeelte van de alternatieve waarschuwingssignalen zouden wegvallen. NL-ALert, waarbij de veiligheidsregio’s een sms kunnen sturen aan mensen in een specifiek gebied, werkt bovendien ook nog lang niet foutloos.

Cc-foto: Tim Geers

Geef een reactie

Laatste reacties (31)