7

Misstanden in zorg nauwelijks gemeld

Zorgpersoneel bang voor reacties van collega's en leidinggevenden... Klokkenluidersregeling ook onbekend onder personeel

Misstanden in ziekenhuizen worden zelden gemeld door het personeel. Dat blijkt uit een enquête van vakbond CNV. Zorgpersoneel verzuimt misstanden te melden omdat ze bang is voor de reactie van collega’s en leidinggevenden. Ook is een groot deel niet op de hoogte van de klokkenluidersregeling in de zorg.

Slechts vier van de tien medewerkers zegt melding te maken als zij getuige zijn van onverantwoord optreden door specialisten. Ruim een derde van de vijfhonderd ondervraagden zegt wel eens een situatie meegemaakt te hebben, die gemeld had moeten worden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Voorbeelden van dergelijke voorvallen: Een patiënt die overlijdt na een val uit bed of patiënten die verkeerd bloed toegediend krijgen.

CNV schrijft over situatie:

Bestaande regelingen om risicovolle situaties te melden zijn onbekend en Raden van Toezicht in ziekenhuizen staan op té grote afstand van de medewerkers. Mede daardoor worden misstanden niet gemeld en kunnen Raden van Toezicht niet goed functioneren […] Volgens deelnemers aan de enquête komt het ook voor dat misstanden door directies en Raden van Toezicht in de doofpot worden gestopt vanwege de goede naam van het ziekenhuis.

De vakbond komt ook met een oplossing voor het probleem. Volgens CNV zoudt de klokkenluidersregeling geanonimiseerd moeten worden. CNV-voorzitter Eric de Macker:

Veel medewerkers geven aan makkelijker misstanden te durven melden als dat anoniem kan. Medewerkers worstelen hiermee. Hun professionaliteit zegt dat ze zaken moeten melden, maar de omgeving zorgt ervoor dat ze dit niet aandurven. Van fouten moet geleerd worden, daardoor wordt de zorg alleen maar beter. Daarom pleiten wij voor een anonieme klokkenluidersregeling.

CNV: Medewerkers ziekenhuizen kennen Raad van Toezicht niet

cc-foto: bw14

Mis niets: Volg Joop op Twitter, vind Joop leuk op Facebook

Geef een reactie

Laatste reacties (7)