136

Moeder wil Zwarte Piet van school weren

Scholenstichting vindt afschaffing te abrupt, wil wel veranderen ... College voor de Rechten van de Mens buigt zich over conflict

Een moeder wil dat Utrechtse openbare basisscholen Zwarte Piet verbannen in woord en beeld. Ze is daartoe een procedure begonnen bij het College voor de Rechten van de Mens.

Rani Gupta, die de klacht indiende, verwoordt op de website Doorbraak haar bezwaren tegen de manier waarop Zwarte Piet wordt neergezet als domoor en waarmee kinderen een discriminerende boodschap krijgen ingepeperd:

 “Kinderen krijgen taken op school als ‘Corrigeer de spelfouten van Zwarte Piet’, ‘Doe gym als Zwarte Piet’ en ‘Knutsel een Zwarte Piet in elkaar’.” Gupta’s kinderen en hun klasgenootjes worden in de aanloop naar 5 december op school bij binnenkomst in het klaslokaal ook nog eens geconfronteerd met rommel, in de vorm van een grote puinhoop van boeken, potloden en andere spullen die door elkaar heen te liggen. De kinderen worden dan door de juf of meester gevraagd om te helpen met opruimen, want “de Pieten zijn geweest”. Waarop ze, daartoe aangespoord door de leerkracht, gaan mompelen en giechelen over “die domme Pieten”. Zo wordt in de hoofden van de kinderen het beeld opgeroepen dat zwarte mensen dom, raar, lui, slordig en meer in het algemeen “anders” zijn. “Dat soort taferelen staan niet vermeld in de schooldocumenten, maar vinden wel plaats”, aldus Gupta. Volgens haar hoort Zwarte Piet dan ook niet thuis in het onderwijs, “niet voor zwarte mensen van Afrikaanse afkomst en niet voor alle andere kinderen”.

Het gaat om 32 openbare basisscholen die beheerd worden door de onderwijskoepel de Stichting Primair Onderwijs (SPO). In het AD bevestigt voorzitter Thea Meijer de klacht. Volgens de school, die wel bereid is over verandering van de omstreden figuur na te denken, is een verbod een te abrupte verandering.

We hebben gezegd dat aan zo’n beslissing eerst een uitgebreide dialoog vooraf gaat. Daar is ze het niet mee eens. (…) Als een feest verandert, ga je mee. We zijn nu aan het aftasten hoe we met alle stromingen rekening kunnen houden. Het is logisch dat het sinterklaasfeest op school moet blijven aansluiten op de landelijke intocht en het Sinterklaasjournaal.

Zwarte PietHet College voor de Rechten van de Mens behandelt de zaak in een openbare hoorzitting op 15 oktober. Het is voor het eerst dat het College zich over Zwarte Piet buigt. Het College heeft Zwarte Piet al eerder ‘een racistisch onderdeel’ van de Sinterklaastraditie genoemd met de aantekening ‘ook al is het niet zo bedoeld’. In juli van dit jaar oordeelde de bestuursrechter in een procedure tegen de aanwezigheid van Zwarte Pieten bij de intocht van Sinterklaas in Amsterdam dat de figuur kwetsend is voor de zwarte mensen en leidt tot negatieve stereotypering.

cc-foto: Gerard Stolk

Geef een reactie

Laatste reacties (136)