128

Moeten we terug naar het ziekenfonds?

60 procent van de Nederlanders wil terug naar ziekenfonds … niet alleen SP-stemmers, zelfs meerderheid VVD-stemmers... is het oude systeem van het ziekenfondsbrilletje de oplossing?

Volgens de SP is het duidelijk: we moeten terug naar het oude ziekenfonds. De partij liet een opiniepeiling houden en daar kwam uit dat een meerderheid van de Nederlanders de concurrentie in de zorg zat is en terug wil naar het ziekenfonds.

Tijdens de behandeling van de begroting van Volksgezondheid vorige week kwamen de SP en de VVD lijnrecht tegenover elkaar te staan. De SP wil terug naar het ziekenfonds, de VVD moet daar niet aan denken. D66 ook niet. De overige partijen hielden zich in het midden. Naar aanleiding van het debat liet de SP het onderzoeken door Maurice de Hond, schrijft de Volkskrant. De uitslag: 60 procent van de SP’ers wil het ziekenfonds terug, maar ook de meerderheid van de VVD’ers (53 %) is voor het oude zorgsysteem.

Zowel de meerderheid van de SP-stemmers als de meerderheid van de VVD-stemmers liet in de opiniepeiling weten te vinden dat er een einde moet komen aan de marktwerking in de zorg.

De kans dat dit gaat gebeuren is echter klein. In de Tweede Kamer zijn de meningen namelijk heel anders, daar is geen meerderheid voor het oude ziekenfonds.

Het ziekenfonds werd in 2006 afgeschaft. Sindsdien is er de zorgverzekeringswet waarbij iedereen in Nederland verplicht is verzekerd via een particuliere verzekeringsmaatschappij. Ook kunnen Nederlanders elk jaar wisselen van zorg, iets wat voorheen niet mogelijk was. De SP is al jaren tegen de marktwerking in de zorg en pleit voor één nationale verzekeraar.

Op die marktwerking is al jaren veel kritiek. De Groene Amsterdammer schreef vorig jaar nog een lange en kritische reportage over de misstanden in de zorg. In ‘Het Zorgkostendebacle’ gingen journalisten onder andere undercover bij zorgverzekeraars en kwamen tot de conclusie dat niemand in de zorg precies weet wat ze doen. Zorgverzekeraars hebben enorme reserves, de verzekerden zijn een derde duurder uit dan bij het ziekenfonds en het is een bureaucratisch zooitje.

Voorstanders van de huidige zorgverzekeringswet vinden dat we meer tijd moeten nemen om het nieuwe systeem te perfectioneren. Zij wijzen erop dat het ziekenfonds niet langer houdbaar was. Het systeem van de ziekenfondsverzekering en de particuliere verzekering die was gebonden aan een inkomensgrens zou leiden tot tweedeling in de zorg en ongelijke behandeling van zieken. Particulier verzekerden zouden voorrang hebben in de zorg ten koste van de mensen in het ziekenfonds. Mensen die particulier verzekerd waren, klaagden vaak over de hoge opslagen die ze moesten betalen. Het systeem werd in 2006 afgeschaft.

Lees ook ‘Het Zorgkostendebacle‘ van de groene Amsterdammer

CC foto: Gerard Stolk

Geef een reactie

Laatste reacties (128)