52

Mooi uiterlijk minstens even belangrijk als opleiding en werkervaring

Bij laagopgeleid werk hebben knappe mensen een sterke voorkeur ... Bij hoogopgeleid werk gelijkwaardig aan ervaring en opleiding

Het is geen volslagen verrassing maar nu heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau het dan ook daadwerkelijk aangetoond: mooie sollicitanten hebben 20% meer kans om op gesprek te mogen en knappe mensen hebben 30 procent meer kans om voor een etentje te worden uitgenodigd.

Volgens de onderzoekers is hiermee aangetoond dat het uiterlijk een belangrijkere rol speelt dan werkervaring of opleiding. Dit geldt in het bijzonder voor laagopgeleid werk. Bij hoogopgeleid werk is de rol van het uiterlijk gelijkwaardig aan ervaring en studie.

Het SCP zegt dat er bij het nemen van maatregelen om gelijkheid op de arbeidsmarkt te bereiken, ook gekeken moet worden naar esthetische problemen, zoals het gebrek aan lichamelijke verzorging, en onverzorgd uitzien en een gebrek aan zelfvertrouwen. 

Aantrekkelijkheid, zelfvertrouwen en gezondheid (onderdelen van het persoonskapitaal) zijn niet gelijk verdeeld in de Nederlandse bevolking. De kansen die mensen krijgen in het werkzame en sociale leven worden sterker bepaald door uiterlijk en zelfvertrouwen dan door opleiding, etniciteit, leeftijd en geslacht.

NOS: Mooi zijn loont meer dan een diploma

Cc-foto: teo_ladodici

Geef een reactie

Laatste reacties (52)