5

Moord-mythe euthanasiewet ontkracht

Het aantal levensbeëindigingen neemt juist af door meer openheid 

De euthanasiewet werpt zijn vruchten af. Aanvankelijk bestond wereldwijd de angst dat door legalisering meer mensen om levensbeëindiging zouden vragen. Niets is minder waar. Uit onderzoek blijkt dat de euthanasiewet niet tot een toename heeft geleid van het aantal euthanasiegevallen. Sterker nog. Het aantal euthanasiegevallen is nu zelfs terug op het oude niveau van voor de wet.

Euthanasie is sinds 2002 bij de wet geregeld. Onder strikte voorwaarden is het toegestaan. De vrees bestond dat door legalisatie meer mensen naar de middel zouden grijpen. Na een daling in 2005 is het aantal euthanasiegevallen nu terug op het oude niveau. 

Ook neemt het aantal gevallen van levensbeeindiging zonder verzoek fors gedaald. Van duizend is dat aantal gedaald naar driehonderd. 

Onderzoeksleider Bregje Onwuteaka-Philipsen, hoogleraar levenseinde-onderzoek aan het VUmc, noemt die afname ‘verrassend’ in de Volkskrant:

Vermoedelijk speelt de toegenomen openheid over euthanasie een rol, zo denkt zij. “Artsen praten al in een vroeg stadium met hun patiënten over het levenseinde. Daardoor is ingrijpen op het laatste moment, als de patiënt zich niet meer kan uiten, minder vaak noodzakelijk.” 

De euthanasiewet had ook ten doel meer openheid en transparantie over levensbeëindiging te krijgen. Die belangrijke doelstelling lijkt te zijn gehaald. Voordat de wet werd ingevoerd werden zo’n duizend keer per jaar het leven van een patiënt beëindigd zonder dat daar expliciet om was gevraagd. Na de invoering van de wet, bleef dat aantal gelijk. 

Voor het eerst is in het onderzoek ook gekeken naar hoeveel mensen er overlijden door bewust te stoppen met eten en drinken. Dat is in 0,4 procent van alle sterfgevallen, ongeveer 550 mensen per jaar, het geval. Ongeveer de helft van deze groep doet dat omdat het euthanasieverzoek is afgewezen. 

Sinds 1990 wordt er om de vijf jaar onderzoek gedaan naar levensbeëindiging. De artsen die er voor worden geinterviewd konden vrijui spreken. Het ministerie van Justitie gaf hen de garantie dat hun informatie niet zou worden gebruikt voor een eventuele vervolging. 

Volkskrant: Internationale angst ongegrond; niet meer euthanasie door wet

cc-foto:Bloody Marty mix

Volg Joop op Twitter, vind Joop leuk op Facebook. Of abonneer je op de dagelijkse nieuwsbrief met een handig overzicht van nieuws en opinies.

Geef een reactie

Laatste reacties (5)