383

Moszkowicz wil groot spektakel

'Wilders proces moet over, getuigen als Mohammed B. moeten publiekelijk gehoord'

De advocaat van Geert Wilders, Bram Moszkowicz, pleit voor een volledig nieuw proces. Hij wil vooraf aan het nieuwe proces een pleidooi houden om de strafzaak tegen zijn cliënt alsnog te voorkomen. Het OM heeft aangekondigd tegen de herkansing te zijn, maar ziet, noodgedwongen door de wetgeving, geen mogelijkheid om hier tegenin te gaan.

Door redactie Joop

Het OM oordeelt dat het niet nodig is de zaak, na het vervangen van de rechters, helemaal over te doen. Omdat de verdediging dit wel wil heeft de Rechtbank volgens het OM geen andere keuze.

Bij een herkansing van de zaak wil de advocaat van Geert Wilders, Bram Moszkowicz, voorafgaand aan het proces een pleidooi houden. Hierin wil hij uitleggen dat de strafzaak tegen zijn cliënt ongegrond is. Hij meent dat de rechtbank niet bevoegd is om de zaak te behandelen.

Het houden van een pleidooi is slechts één van de eisen van Moszkowicz. Opmerkelijk is de eis om alle getuigen publiekelijk te mogen horen. De vorige rechters oordeelden dat dit achter gesloten deuren moest gebeuren, om ervoor te waken dat het geen propagandaproces zou worden. Getuigen worden over het algemeen achter gesloten deuren ondervraagd. Het volledige proces is al te volgen bij de NOS.

Het OM ziet geen reden om akkoord te gaan met de nieuwe getuigenlijst van Moszkowicz. De advocaat draagt onder andere raadsheer Tom Schalken voor als nieuwe getuige. Schalken zou volgens Moszkowicz een poging hebben gedaan Jansen te beïnvloeden.

Wilders staat terecht voor het aanzetten tot haat, discriminatie en groepsbelediging. In oktober 2010 is de zaak stilgelegd nadat Moszkowicz de rechters had gewraakt wegens de schijn van partijdigheid.

Volg hier de live feed

Trouw: Wilders wil getuigen in het openbaar horen, Wilders wil inhoudelijk proces voorkomen, OM wil hele nieuwe behandeling zaak-Wilders

Geef een reactie

Laatste reacties (383)