16

MSD overtreedt regels bij sluiting Organon

Raad van commissarissen niet ingelicht over plannen massa-ontslag

De directie van MSD is nalatig geweest in het formeel informeren van de raad van van commissarissen wat betreft het massa-ontslag bij Organon. Ook de ondernemingsraad is nergens bij betrokken geweest, hoewel de wet voorschrijft dat deze tijdig ingelicht dient te worden. Paul Brons, president commissaris van Organon, denkt dat het bedrijf nog niet verloren is.

In een interview met de Volkskrant legt Brons het als volgt uit ‘De wet schrijft voor dat de ondernemingsraad tijdig op de hoogte gebracht moet worden van beslissingen, zodat er een reële kans is om nog invloed uit te oefenen op die besluiten. Wij moeten er als commissarissen op toezien dat de Nederlandse directie de juiste procedures volgt op het gebied van medezeggenschap en stellen nu vast dat dit niet het geval is.’

Brons heeft ook zijn twijfels bij het sciencepark dat de overheid nu in samenwerking met Merck wil aanleggen, om zo de kennis en werkgelegenheid niet te verliezen. Merck heeft volgens Brons nooit echte interesse gehad in Organon. Merck heeft het bedrijf overgenomen om enkele zeer goed verkopende producten in handen te krijgen, de rest van Organon wordt beschouwd als ‘klein grut’ dat gedumpt kan worden.

Paul Brons en de raad van commissarissen geven nog niet op. Ze zijn te laat ingelicht en hebben daardoor niet eerder actie kunnen ondernemen. Maar ook nu is het nog niet te laat: ‘Men doet alsof de zaak al gesloten is, maar daar verzetten wij als commissarissen ons tegen’.

cc-foto: fnv-bondgenoten

Geef een reactie

Laatste reacties (16)