42

Naturalisatieceremonie beklijft niet bij nieuwkomers

Veel naturalisandi begrijpen niet wat ze beloven. Burgemeesters of gemeenteambtenaren werken de ceremonie gehaast en ongeïnteresseerd af

Nieuwkomers die tijdens de naturalisatieceremonie een verklaring afleggen, hebben vaak geen idee wat zij beloven. Dat schrijft de Volkskrant. Sommigen spreken nog niet goed Nederlands en hebben daardoor moeite met het afleggen van de verklaring. De meesten nieuwkomers zijn positief over de ceremonie, maar volgens de onderzoekers draagt deze er niet toe bij dat nieuwkomers zich anders gaan gedragen.

Het Wetenschappelijke Onderzoeks- en Documentatiecentrum deed een klein onderzoek naar de effectiviteit van de naturalisatieceremonie die sinds januari 2006 verplicht is voor nieuwkomers. Veertig migranten werden ondervraagd. Uit die interviews kunnen geen landelijke conclusies worden getrokken, maar het onderzoek geeft wel een belangrijke indicatie, aldus de Volkskrant

De verplichte naturalisatieceremonie moet nieuwe staatsburgers zich meer verbonden te laten voelen met Nederland, maar volgens de onderzoekers schiet het middel zijn doel voorbij. De verklaring die naturalisandi moeten afleggen luidt:

Ik verklaar dat ik de grondwettelijke orde van het Koninkrijk der Nederlanden, haar vrijheden en rechten respecteer en beloof de plichten die het staatsburgerschap met zich meebrengt getrouw te vervullen. Dat verklaar en beloof ik.”

Veel nieuwkomers begrijpen niet wat zij beloven. Anderen, vooral hoger opgeleiden, snappen het heel goed en vinden dat de ceremonie maar wordt afgeraffeld door burgemeesters of gemeenteambtenaren.
Volkskrant: Nieuwkomer weet niet wat hij belooft bij naturalisatieceremonie

cc-foto: Ministerie van Justitie

Geef een reactie

Laatste reacties (42)