149

Nauwelijks sancties voor werklozen

Kabinet wilde korten op bijstand bij onjuist gedrag of kleding ... Gemeenten weigeren: Gebreken in uiterlijk, gedrag of taal zelden reden dat iemand niet aan het werk komt

Het demissionaire kabinet heeft in het regeer- en gedoogakkoord opgenomen dat mensen op hun uitkering gekort zullen worden wanneer hun gedrag of kleding een beperking vormt voor hun kansen op de arbeidsmarkt. Volgens twaalf door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) ondervraagde gemeenteambtenaren zijn gebreken in gedrag, uiterlijk of taal zelden de reden dat iemand niet aan het werk komt. Gemeenten voelen er dan ook weinig voor om sancties op te leggen.

UWV Werkbedrijf

Update 10.30

De VVD houdt vast aan haar standpunt dat mensen die de Nederlandse taal niet machtig zijn gekort moeten worden op hun uitkering. De partij ziet zich juist gesterkt in de uitkomsten van de studie van het SCP. De partij acht taal zeer belangrijk, maar in het persbericht en op de website lukt het de VVD niet om correct te zijn. RTL Nieuws verslaggever Steven Schoppert meldt op Twitter:

Eerder:

Het SCP presenteert woensdag een studie naar het opleggen van sancties voor uitkeringsgerechtigden, ‘Verzorgd uit de bijstand‘.

Divosa, de vereniging van managers van sociale diensten, stelt dat de gebreken bovendien niet alle gevallen verwijtbaar zijn. Zo kunnen schulden of geldgebrek het moeilijk maken verzorgd voor de dag te komen. Daarnaast is bovendien onduidelijk welke sancties in welke situaties effectief zijn.

De Volkskrant schrijft:

De ambtenaren schatten in dat 20 tot 40 procent van de mensen die proberen te reïntegreren, problemen met hun omgangsvormen hebben. Ze komen bijvoorbeeld regelmatig te laat of melden zich niet af als ze ziek of afwezig zijn. Taalproblemen vormen een belemmering bij 20 tot 30 procent. Ook na een afgeronde inburgeringscursus blijkt hun Nederlands vaak onvoldoende. Een slechte verzorging of ongepaste kledingstijl is een probleem bij 10 tot 20 procent van de mensen.”

Eddy Karrenbelt, directeur van de Sociale Dienst in Amersfoort beaamt dat hij zelden mensen tegenkomt die zich niet goed willen kleden.

Vaak is het een financieel vraagstuk, maar daar kunnen we een oplossing voor vinden. Soms is het onvermogen en ook dan pakken we dat op.”

cc-foto: Mystic_Mabel

Volg Joop op Twitter, vind Joop leuk op Facebook. Of abonneer je op de dagelijkse nieuwsbrief met een handig overzicht van nieuws en opinies.

Geef een reactie

Laatste reacties (149)