Laatste update 09:09
23

Nederland leverde weer asielzoeker uit aan beulen

Natig Isbatov, een 32-jarige politiek activist uit Azerbajdzjan die in Nederland asiel aanvroeg, is begin deze maand gedeporteerd. Twee dagen nadat hij onder Nederlandse dwang in Azerbajdzjan arriveerde is hij veroordeeld tot een celstraf van 30 dagen. Dat schrijft NRC nadat de krant het vonnis heeft kunnen bekijken:

Amnesty International en VluchtelingenWerk hebben het „sterke vermoeden” dat Natig Isbatov, die zich op sociale media uitsprak tegen het Azerbajdzjaanse regime, om politieke redenen vervolgd is. VluchtelingenWerk vreest dat Isbatov in de gevangenis gemarteld wordt en roept Nederland op de arrestatie te onderzoeken. Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens verbiedt uitzetting „naar een land waar een persoon een reëel risico loopt op foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing”. De IND zegt desgevraagd niet in te gaan op individuele casuïstiek, maar elk asielverzoek „op zijn eigen merites” te beoordelen.

Volgens het vonnis, dat afgaat op verklaringen van de politie, zou Isbatov op straat geschreeuwd en gescholden hebben. Hij ontkent dat. Hij is veroordeeld op basis van een wet die verzet tegen politieagenten strafbaar stelt. Over het lot van de politiek activist is weinig bekend. Wel stelt onderzoek van onder meer de Raad van Europa dat gevangenen in het land systematisch gemarteld worden.

Isbatov vluchtte in 2017 samen met zijn broer naar Nederland. De twee werden vervolgd omdat ze kritische artikelen schreven over de regering. Zijn asielaanvraag werd afgewezen. Net als bij de nieuwe veroordeling valt de politieke vervolging niet te bewijzen aan de hand van officiële stukken omdat politieke repressie zelden openlijk gebeurt.

De NOS meldt:

D66-Kamerlid Maarten Groothuizen heeft vragen over de zaak gesteld aan staatssecretaris Broekers-Knol. Hij wil onder meer weten of Nederland diplomatieke stappen neemt op opheldering te krijgen. In zijn vragen refereert Groothuizen ook aan andere zaken waarbij door Nederland uitgezette asielzoekers in hun herkomstland zijn veroordeeld, zoals die van Ali Mohammed al-Showaikh uit Bahrein. Hij is daar veroordeeld tot levenslang, volgens Amnesty en Vluchtelingenwerk zonder eerlijk proces.

cc-foto: Victor

Geef een reactie

Laatste reacties (23)