10

Nederland minder snel duurzaam dan rest EU

Europa op koers met Kyoto-doelstellingen... Nederland doet het minder goed... Ook minder duurzame energie dan in rest EU...

Nederland doet het slechter dan de rest van de EU als het gaat om het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen.

De Europese Unie (EU) is goed op weg om een stuk minder broeikasgassen uit te stoten en om minder energie te gebruiken. Volgens het Europees Milieuagentschap (EEA) worden gezamenlijk gestelde doelstellingen vrij makkelijk gehaald, schrijft de Volkskrant op basis van een woensdag gepubliceerd rapport.

De Kyoto-doelstellingen voor 2020 zijn al bijna gehaald in Europees verband. De afgelopen 5 jaar is de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) met 12,2 procent gedaald, veel meer dan de afgesproken 8 procent. Ook is de EU als geheel goed op weg om 20 procent van de gebruikte energie te halen uit duurzame bronnen.

Nederland doet het echter minder goed dan andere EU-landen. Er is sinds 2008 voor 382 miljoen euro geïnvesteerd in het gebruik van ‘flexibele mechanismen’ van het Kyoto-akkoord. Dat betekent dat Nederland bijvoorbeeld extra emissierechten heeft gekocht bij andere landen of heeft geïnvesteerd in projecten waardoor er meer CO2 mag worden uitgestoten. Veel andere landen hoeven dat niet te doen. Bovendien is Nederland een van de zes landen die achterlopen op de doelstellingen voor het gebruik van duurzame energie.

Verder hoort Nederland bij de grote groep landen die wel willen zorgen voor een efficiënter gebruik van energie, maar tegelijk een te zwak beleid daarop voeren waardoor dit niet lukt.

De daling van de CO2-uitstoot in de afgelopen 5 jaar komt overigens vooral door de economische crisis, veranderde brandstoffen voor elektriciteitscentrales en het toegenomen gebruik van gas en duurzame energiebronnen.

Volkskrant: EU op duurzame koers, Nederland blijft achter

cc-foto: maartenvtz

Geef een reactie

Laatste reacties (10)