80

‘Nederland schendt kinderrechtenverdrag’

Nauwelijks zorg en onderwijs voor gevluchte kinderen ... Verbond van 158 organisaties trekt aan noodbel

Duizenden gevluchte kinderen hebben in Nederland nauwelijks toegang tot zorg en onderwijs. Een verbond van 158 organisaties, waaronder Unicef, de Algemene Onderwijsbond en Vluchtelingenwerk Nederland, trekt daarom aan de noodbel. Het Nederlandse asielbeleid is volgens de organisaties schadelijk voor de ontwikkeling van de kinderen.

Dat meldt de Volkskrant vrijdag. Behalve het gebrek aan zorg en onderwijs, moeten de kinderen ook te vaak verhuizen en worden hun sociale contacten te snel onderbroken. Het gebrek aan stabiliteit is volgens de organisaties funest. ‘Lange onzekerheid en kind-onvriendelijke opvang zijn schadelijk voor kinderen,’ aldus Karin Kloosterboer van Unicef, woordvoerder namens het verbond. 

Volgens Kloosterboer schendt de Nederlandse overheid het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties. Artikel 2 van dat verdrag zegt dat asielzoekerskinderen dezelfde rechten hebben als ieder ander kind in een land. Ook moet de overheid alle passende maatregelen nemen die te waarborgen. ‘Als het om Nederlandse kinderen ging, zouden we er schande van spreken.’

In Nederland verblijven ruim tienduizend kinderen in asielcentra. Een deel van hen verblijft in nood- en crisisopvang. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) laat in een reactie aan de Volkskrant weten dat de enorme toestroom van vluchtelingen het vaak onmogelijk maakt hen adequate voorzieningen te bieden. 

In juni van dit jaar kreeg Nederland al een ferme tik op de vingers van de Verenigde Naties om het kinderrechtenbeleid. Punten van zorg waren daarbij vooral de decentralisatie van de jeugdzorg, de rechten van kinderen in  het Caribisch gebied en een toenemend aantal kinderen dat in armoede opgroeit. Ook werden grote zorgen geuit om het stijgend aantal kinderen dat in Nederland slachtoffer is van mishandeling, verwaarlozing of seksueel geweld. 

cc-beeld: Directie Voorlichting

Geef een reactie

Laatste reacties (80)