508

Nederland slaat pleefiguur

Update: Europees Parlement stemt in met resolutie tegen Rutte ... Kabinet passeert oordeel en beroept zich op 'vrijheid van meningsuiting' ... SP stemt tegen resolutie

UPDATE Premier Rutte blijft bij zijn standpunt over het PVV-meldpunt. Dat schrijft hij aan de Tweede Kamer. Hij herhaalt daarin dat het meldpunt een initiatief is van één partij, de PVV, en dat de website geenszins de gedachten of het beleid van de regering over arbeidsmigratie uit Midden- en Oost-Europese landen reflecteert. De premier passeert de veroordeling van het Europees Parlement dat het meldpunt een discriminerend en kwaadwillend initiatief is, door te stellen dat privépersonen en politieke partijen in Nederland een grote mate van vrijheid van meningsuiting genieten en derhalve uiting kunnen geven aan hun opvattingen. Rutte: “Die vrijheid wordt alleen beperkt door de grenzen die de wet in dit verband stelt. Of die wettelijke grenzen worden overschreden, staat ter beoordeling aan de rechter.”

Update 15.40

De SP heeft in het Europees Parlement tegen de resolutie gestemd. SP-Europarlementariër Dennis de Jong zegt daarover op de website:

Hoewel ik de site van de PVV wel degelijk afwijs vanwege het discriminatoire karakter ervan, is de resolutie in het geheel eenzijdig. Aan de toestroom van arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa zitten wel degelijk haken en ogen, dat ook gebleken is uit het recent onderzoek van de Tweede Kamer […] Deze resolutie biedt geen enkele oplossing om de uitbuiting van werknemers uit Midden en Oost-Europa aan te pakken. Laten we nu alsjeblieft de problemen serieus nemen in plaats van weer over de PVV te spreken. Van deze resolutie wordt uiteindelijk alleen Wilders beter.

Het Europese Parlement heeft zoals verwacht ingestemd met de resolutie die stelt dat premier Rutte afstand moet nemen van het Polenmeldpunt van de PVV. De verklaring stelt dat de PVV-website haaks staat op alle fundamentele waarden van de EU: vrijheid, gelijkheid, en het respecteren van de mensenrechten. Anders dan Nederland neemt het EP geen genoegen met Ruttes antwoord dat hij niet op alle initiatieven van de PVV kan reageren. Ook de uitleg dat het PVV-standpunt geen kabinetsstandpunt is overtuigt niet. Buiten Nederland wordt de gedoogpartner gewoon als onderdeel van de regering gezien. 

De aangenomen resolutie legt ook druk op het kabinet. Het Europees Parlement wil dat het kabinet onderzoekt of de PVV discrimineert en aanzet tot haat. De Nederlandse regering wordt opgeroepen ‘niet blind te zijn voor beleid van de PVV dat in strijd is met fundamentele Europese waarden’. Het parlement roept de Europese Commissie op ‘alles in het werk stellen’ om een eind te maken aan de website.

Het kabinet heeft een meldpunt geopend voor Polen waar zij terecht kunnen met hun klachten over malafide uitzendbureaus die uitzendkrachten uitbuiten. Minister Henk Kamp (VVD, Sociale Zaken) ontkent elke relatie van het nieuwe meldpunt met het Meldpunt Polen van de PVV. De woordvoerder van Kamp heeft al aangekondigd dat de minister niets zal doen met klachten die binnenkomen over het PVV-meldpunt. Hij verwijst hen door naar de politie of de gemeente.

Eerder:

Bolkestein waarschuwde er tien jaar geleden voor bij Fortuyn maar nu is het dan Rutte die het veroorzaakt: Nederland slaat internationaal een pleefiguur.

In de verklaring wordt Rutte gewaarschuwd niet blind te moeten zijn voor de kwaadaardige politiek van de PVV. Wanneer hij de resolutie naast zich neer zou leggen is dat schadelijk voor zijn reputatie. Groenlinks-europarlementariër Cornelissen zegt daarover in de Volkskrant: “Rutte schaart zich hiermee in het rijtje van illustere als Berlusconi en Orbán.”

Het Europarlement werkte woensdag aan een resolutie waarin de Nederlandse regering dringend wordt opgeroepen afstand te nemen van de Polen-kliksite.

Update woensdag
De resolutie wordt vrijwel zeker aangenomen nu bijna alle partijen, van rechts tot links, zich kunnen vinden in de tekst die onder meer “de Nederlandse premier Rutte ten stelligste oproept om namens de Nederlandse regering de website te veroordelen en afstand te nemen van dit betreurenswaardige initiatief”.

Trouw schrijft:

Ook Nederlandse Europarlementariërs van de regeringspartijen, het CDA en Rutte’s eigen VVD, staan achter de resolutie. Hoezeer het onderwerp leeft, bleek gisteren vroeg op de dag, toen de conceptresolutie in geen enkele taal nog te krijgen was.
De oproep wijst op het feit dat “de Nederlandse regering een overeenkomst heeft getekend met de PVV en voor een meerderheid in het parlement op deze partij rekent”.
Ook staat er dat het “Nederlandse beleid ten aanzien van Europese integratie de laatste jaren beduidend is afgenomen”. De Nederlandse weigering het paspoortvrije Schengengebied uit te breiden met Bulgarije en Roemenië wordt expliciet genoemd.
Rutte kan de oproep naast zich neerleggen: een resolutie is geen bevel. Maar dat zou de reputatieschade voor Nederland nog verergeren.

Eerder
Nederlandse Europarlementariërs waarschuwen voor de negatieve invloed van Wilders’ kliksite op de reputatie van Nederland. “Na de film Fitna speelt Geert Wilders weer met vuur en brengt opdrachten voor Nederlandse ondernemers in gevaar”, zegt VVD-europarlementarier Hans van Baalen. Europees Commissaris Reding liet weten dat ze de oproep om het PVV-meldpunt te laten onderzoeken steunt. Het onderzoek moet uitwijzen of het meldpunt in strijd is met het wetboek van strafrecht.

Vandaag sprak het Europees Parlement over de kwestie. Verschillende Europese politici vinden het meldpunt discriminerend. Poolse europarlementariers willen een boycot van Nederlandse producten zo lang het meldpunt bestaat. 

Reding: Het is onacceptabel dat EU-burgers het doel van intolerantie en xenofobie worden, alleen omdat zij hun recht nemen en verhuizen van één lidstaat naar de andere. Elke regering heeft de plicht burgers uit andere lidstaten te verwelkomen. Ze moeten het belang van vrij verkeer van burgers aan hun burgers uitleggen, zowel het economische als het maatschappelijke belang.

Donderdag zal worden gestemd over een resolutie, waarin Nederland wordt opgeroepen te onderzoeken of het meldpunt in strijd is met het strafrecht. 

Rutte heeft al uitgelegd aan de parlementsvoorzitter dat het meldpunt geen kabinetsstandpunt is. Ook heeft hij gezegd dat hij het niet veroordeelt omdat hij niet op ieder PVV-plannetje in wil gaan.

Mis niets: Volg Joop op Twitter, vind Joop leuk op Facebook

Geef een reactie

Laatste reacties (508)