111

‘Nederland staat er goed voor’

CPB-cijfers somber, maar directeur Coen Teulings ziet lichtpuntjes ... Kritiek op bezuinigingsdrift kabinet ... Consumentenvertrouwen alleen in Griekenland lager ... Oppositie: Rutte II maakt zelfde fout als Rutte I

Recente cijfers over de Nederlandse economie schetsen een somber beeld. Toch ziet CPB-directeur Coen Teulings ook lichtpuntjes. Nederland staat er goed voor, zegt hij in een toelichting op de cijfers. Dat meldt RTL Nieuws.


De werkloosheid in Nederland vindt Teulings “hoog maar aanvaardbaar”. Hij verwacht dat de economie in 2014 weer gaat groeien, zo meldt RTL. Ook is hij licht optimistisch over de huizenprijzen, daarvoor is de bodem in zicht.

Teulings heeft wel kritiek op de bezuinigingen van het kabinet, die zijn volgens hem slecht gepland. Teulings drukt de politiek op het hart dat er behoefte is aan vertrouwen en rust, aldus RTL.

Het consumentenvertrouwen in Nederland is sinds 2008 bijzonder snel afgenomen. Teulings:

Hier is iets geks gaande. Het consumentenvertrouwen heeft zich in Nederland buitengewoon slecht ontwikkeld. Alleen Griekenland staat er slechter voor. De Nederlandse consument houdt de hand op de knip en dat is iets wat aandacht behoeft.

De Nederlandse economie moet het daarom vooral hebben van de export, die aantrekt. In 2014 komt Nederland op het economische niveau van 2008.

Kamer: Rutte II maakt zelfde fouten als Rutte I
De Volkskrant tekent woensdag reacties op van Tweede Kamerleden. Ook in de Kamer is kritiek op de houding van het kabinet. 

SP-leider Emile Roemer:

In plaats van zich blind te staren op nieuwe bezuinigingen zou het kabinet moeten werken aan herstel van vertrouwen. Deze cijfers laten zien dat keihard bezuinigen voor meer onzekerheid en onrust zorgt, Rutte II maakt wat dat betreft precies dezelfde fout als Rutte I. We moeten juist nu investeren en zorgen dat mensen aan het werk komen en blijven.”

PvdA-Kamerlid Henk Nijboer

‘Vooral de stijgende werkloosheid baart ons grote zorgen en vraagt om verstandige keuzes. Gelukkig zal eind 2013 de economische groei naar verwachting weer voorzichtig aantrekken. Daarom wil de PvdA in 2013 onze economie en werkgelegenheid de ruimte geven om zich te herstellen. Deze moeilijke economische tijden vragen om samenwerking tussen kabinet en sociale partners, tussen coalitie en oppositie.’

CDA-Kamerlid Eddy van Hijum

‘Het feit dat het consumentenvertrouwen in Nederland zo laag is, geeft aan dat het kabinet niet op de goede weg is. Dit remt de economie, veroorzaakt werkloosheid en dalende belastinginkomsten. Een stijgend begrotingstekort is hiervan het gevolg. De reactie van het kabinet is niet overtuigend.

D66-Kamerlid Wouter Koolmees

‘Het kabinet moet snel helderheid creëren om een einde te maken aan de huidige onzekerheid. Zodat investeringen en bestedingen weer los kunnen komen en de werkgelegenheid weer kan stijgen.’

Volkskrant: Rutte II maakt precies dezelfde fout als Rutte I

RTL: CPB-directeur: Nederland staat er goed voor

Video NOS: CPB: Bodem huizenmarkt is in zicht / nog meer bezuinigen is niet verstandig

CPB: Zwakke groei economie door achterblijven consumptie

Voor de liefhebber: Centraal Economisch Plan 2013

Geef een reactie

Laatste reacties (111)