Laatste update 13:10
10

Nederlandse bedrijven vernietigen al tien jaar het Amazonegebied

Al minstens tien jaar werken Nederlandse bedrijven samen met Braziliaanse overheden om de Amazone te ontsluiten voor soja-winning. Dit blijkt uit een onderzoek van Platform voor onderzoeksjournalistiek Investico, in opdracht van Trouw en De Groene Amsterdammer. Met projecten in het steeds verder afkalvende regenwoud moet de Nederlandse export worden gestimuleerd, met name voor slecht presterende sectoren als scheepsbouw, water- en wegenbouw.

Zo legde Arcadis een sojahaven aan en adviseerde het Braziliaanse ministerie van transport. Boskalis houdt zich bezig met het binnen loodsen van sojaschepen diep in het Amazonegebied. Shipyards en Alewijnse leveren sleepboten. Dit alles is bedoeld om de soja uiteindelijk naar Rotterdam te verschepen, vanwaar het wordt verspreid om als veevoer op Nederlandse boerderijen te eindigen.

Dat de aanleg van wegen en havens zorgt voor nog meer versnippering van het oorspronkelijke gebied, is voor het het Braziliaanse ministerie van buitenlandse zaken geen probleem. ‘Het vinden van oplossingen die de bestaande ecosystemen respecteren, is een rode draad in de benadering van de ambassade’

Nota bene Nederlandse ambtenaren schreven vorig jaar over de situatie ter plekke: ‘Dergelijke economische activiteiten vormen in Brazilië een bedreiging voor de biodiversiteit en dragen bij aan grootschalige ontbossing. In veel gevallen is er namelijk een gebrek aan toezicht en wordt er te weinig belang gehecht aan een duurzame ontwikkeling.’ Milieu-inspecteurs hebben geen financiële armslag, laat de Braziliaanse Rekenkamer weten. Dit terwijl onderzoekers al jaren in wetenschappelijke publicaties waarschuwen voor de gevaren van nieuwe wegen of havens in de Amazone.

 

Geef een reactie

Laatste reacties (10)