Laatste update 20:32
19

Nederlands bedrijf draagt enthousiast steentje bij aan muur Trump

Update 3 april, 20.30 uur:
In een haastig op de eigen website geplaatst bericht schrijft The Next Crowd op 3 april dat het op 2 april geplaatste persbericht een 1 april-grap is. ‘De bedoeling was een ludieke actie te lanceren’, aldus het bedrijf.

Eerder:
De omstreden grensmuur van Donald Trump tussen de Verenigde Staten en Mexico wordt mede mogelijk gemaakt door een Nederlands recruitmentbureau. De start-up The Next Crowd laat in een jubelend persbericht weten deze week de recruitmentsite voor de volgens hen ‘veelbesproken’ muur te lanceren om de bouwploeg te werven.

In het persbericht schrijft The Next Crowd in het vizier van de Amerikaanse overheid te zijn gekomen door andere internationale projecten in bijvoorbeeld Engeland en Mexico. Het bedrijf zegt dat ‘enkel genodigde partijen werden gevraagd om bij interesse een plan van aanpak en een prijsvoorstel in te dienen. Hoeveel bedrijven er gericht zijn gevraagd om te offreren is tot op heden onbekend.’

Zowel mensenrechtenorganisaties als de Verenigde Naties hebben hun zorgen uitgesproken over de bouw van de grensmuur. De Amerikaanse overheid heeft sinds het aantreden van Trump de jacht op mensen zonder geldig verblijfsdocument geopend. Waar voorheen voornamelijk mensen die bij de grens werden aangehouden teruggestuurd werden, jaagt immigratiedienst ICE onder Trump ook op mensen die al jaren in het land verblijven, vaak een baan en gezin hebben en onder vorige presidenten dan ook niets te vrezen hadden. Ook de zogeheten “dreamers”, jongeren zonder geldig verblijfsdocument die als minderjarige het land binnenkwamen en via het speciale DACA-programma een werkvergunning kregen, kwamen in gevaar. Dat programma, in het leven geroepen door oud-president Obama om een einde te maken aan de onzekerheid bij de jongeren, werd door de regering-Trump weer ingetrokken.

Ook is de vrees dat met de bouw van de muur mensenrechten nog verder in het geding komen. Nu al pakt ICE massaal migranten en asielzoekers bij de grens op, waarbij de kinderen van de ouders worden gescheiden en in kooien worden opgesloten. Ook verloopt de asielprocedure momenteel zo traag dat in diverse grenssteden, waaronder bijvoorbeeld San Diego, asielzoekers uit Latijns-Amerika in geïmproviseerde, omheinde kampen onder viaducten worden vastgehouden onder erbarmelijke omstandigheden. De grensmuur zou eraan bijdragen dat mensen hun internationaal erkende recht op een asielaanvraag niet meer kunnen uitoefenen.

Behalve de schending van mensenrechten, is de muur een grote kostenpost. Ook daarom hebben het Amerikaanse Congres en de Senaat geweigerd het door Trump gewenste bedrag vrij te maken. Begin dit jaar leidde dat tot de langste “shutdown” van de overheid uit de Amerikaanse geschiedenis, met rampzalige financiële gevolgen voor duizenden overheidsmedewerkers en onherstelbare schade aan monumenten en natuurgebieden tot gevolg. Inmiddels heeft Trump de noodtoestand uitgeroepen – hoewel hij zelf direct toegaf dat er geen noodzaak is – om het geld uit andere overheidsprojecten over te hevelen naar de bouw van de muur. Dat geld wordt onder meer weggehaald uit potjes voor onderwijs, natuurbehoud en recentelijk nog de sponsoring voor de Special Olympics. Het Congres en de Senaat blokkeerden de noodtoestand, waarop Trump direct zijn presidentiële veto uitsprak over die blokkade.

Op 4 april gaat de wervingscampagne voor de bouw van de muur van start onder de naam “build that wall together”. Managing director Arjan Elbers van The Next Crowd zegt uit te kijken ‘naar een succesvolle samenwerking’ met de Amerikaanse overheid bij de bouw van de omstreden muur.

H/t: Flavia Dzodan / cc-foto: US Customs

Geef een reactie

Laatste reacties (19)