19

Nederlandse kinderen slechter in rekenen

Kwaliteit leraar oorzaak daling rekenniveau

Basisschoolleerlingen zijn slechter gaan rekenen. Nederland blijft hierdoor achter bij de Aziatische landen en verliest ook terrein aan andere West-Europese landen. Dat ligt voor een belangrijk deel aan de gebrekkige kwaliteit van de docent, zo concludeert de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

Het is, zo concludeert het rapport, (nog) niet wetenschappelijk bewezen dat de ene rekenmethode betere rekenaars zou opleveren dan de andere, zoals vaak wordt aangenomen. Veel belangrijker is de interactie tussen leraar en leerling.

Maar aan goede rekenleerkrachten ontbreekt het steeds meer in Nederland. De KNAW maakt zich grote zorgen over de situatie op de pabo’s, waar te weinig tijd voor rekenonderwijs is ingeruimd. Veel eerstejaars zakken voor de verplichte rekentoets. En leerkrachten die al aan het werk zijn, hebben weinig belangstelling voor nascholingscursussen op het gebied van rekenen.

Foto: Woodley Wonderworks

Geef een reactie

Laatste reacties (19)