42

‘Neem femicide op in het wetboek van strafrecht’

Het publieke debat over femicide laait verder op, aangezwengeld door acties in Frankrijk. In een verklaring op France Info roepen nabestaanden van 34 femicide-slachtoffers de regering op het misdrijf apart in de wet te benoemen. (Nederlandse vertaling via Google Translate). Zo moet duidelijk worden dat femicide – in Frankrijk feminicide geheten – een ernstig maatschappelijk probleem is.

Femicide is een misdrijf waarbij een vrouw gedood wordt omdat ze vrouw is. Nu valt dergelijk dodelijk geweld onder moord of doodslag en wordt de aard er van vaak verhult met termen als ‘familiedrama’ of ‘in de relationele sfeer’. Femicide, afgeleid van homicide, is het gevolg van maatschappelijke machtsstructuren waarbij vrouwen door mannen als bezit worden gezien. Andersom komt het nauwelijks voor. Van de 100 moorden die in 2018 gepleegd werden was er slechts in 1 geval sprake van een vrouw als dader.

In Frankrijk wordt om de drie dagen een vrouw slachtoffer van femicide. Meestal worden de vrouwen omgebracht door een partner of ex-partner en ging aan de moord eerder geweld vooraf zonder dat de autoriteiten adequaat ingrepen. In Nederland is het volgens statistieken amper beter gesteld. Vorig jaar was 37 procent van de moordslachtoffers vrouw, in totaal 40 slachtoffers, waarvan het gros slachtoffer was van femicide. Af te lezen aan de meldingen op Moordatlas vonden er alleen al deze maand vier femicides plaats.

De opstellers van de Franse verklaring klagen de overheid aan die te weinig doet om dergelijk geweld te voorkomen. Ze willen dat er sancties komen tegen gezagshandhavers die aangiftes en signalen van geweld tegen vrouwen negeren of niet adequaat optreden. Ook moet er voortaan direct een onderzoek ingesteld worden als iemand melding maakt van huiselijk geweld. Daders moeten uit huis gehaald worden – nu zijn het vaak de slachtoffers die verhuizen – en sneller uit de ouderlijke macht ontzet worden. De mannen moeten ondergebracht worden in centra waar ze behandeld worden voor hun agressief gedrag. Bovendien moeten de nabestaanden van femicide erkenning krijgen en aanspraak kunnen maken op hulp, zoals nu ook bij terreurslachtoffers het geval is.

Media worden door de opstellers opgeroepen femicide niet langer te trivialiseren tot een speling van het lot of omstandigheden maar te behandelen als wat het is: een ernstig maatschappelijk probleem dat geworteld is in mannelijke denkbeelden over vrouwen en structuren.

Ook in Nederland groeit de aandacht. Elfie Tromp vroeg deze week bij De Nieuws BV aandacht voor femicide in Nederland. Een dag later wijdde ook Fidan Ekiz haar column in het AD aan het negeren van geweld tegen vrouwen. “Wat is hier in vredesnaam aan de hand? In vergelijking met andere Europese landen scoort Nederland opvallend hoog bij geweld tegen vrouwen.” Eerder deed Christiaan Weyts dat in NRC. Ook hij pleit voor inburgering van een speciale term voor dit geweld.

cc-foto: Hibr

Geef een reactie

Laatste reacties (42)